Prześladowania

Iran: Dwoje chrześcijan zwolnionych z więzienia Evin

Naser Navard Gol-Tapeh
Naser Navard Gol-Tapeh i Fariba Dalir

Naser Navard Gol-Tapeh został niespodziewanie zwolniony z więzienia Evin 17 października, a Fariba Dalir została wypuszczona następnego dnia. Nie wiadomo, czy uwolnienie Nasera i Fariby ma jakikolwiek związek z dużym pożarem, który wybuchł w więzieniu 15 października. W pożarze tym zginęło co najmniej ośmiu więźniów.

Nieoczekiwanie władze więzienne poinformowały Nasera o jego ułaskawieniu. Mężczyzna skontaktował się z rodziną z prośbą o odebranie go z więzienia. Jego priorytetem po powrocie do domu było zobaczyć się ze swoją matką, posuniętą już w latach osobą, dla której przed swoim uwięzieniem był głównym opiekunem. Matka Nasera wygłosiła w 2021 roku przejmujący apel o jego uwolnienie.

Naser odsiedział prawie pięć lat z dziesięcioletniego wyroku pod zarzutem „działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu poprzez utworzenie i prowadzenie nielegalnej organizacji kościelnej w swoim domu”. Cztery apelacje o ponowne rozpatrzenie sprawy zostały oddalone przez sądy irańskie i pięciokrotnie odmówiono mu zwolnienia warunkowego (do którego się kwalifikował). Naser miał kilka problemów zdrowotnych podczas pobytu w więzieniu, w tym dwukrotnie zapadł na Covid-19.

Fariba również została zwolniona po otrzymaniu informacji o ułaskawieniu. Jej mąż Soroush, którego poślubiła w grudniu 2021 roku oraz ich przyjaciele, byli uradowani jej niespodziewanym uwolnieniem.

Fariba przebywała w więzieniu od 16 kwietnia, odbywając dwuletni wyrok za „działanie przeciwko bezpieczeństwu narodowemu poprzez utworzenie i prowadzenie chrześcijańskiego kościoła ewangelicznego”. Fariba i Soroush zostali aresztowani w lipcu 2021 r. i poddani surowym przesłuchaniom, w tym trwającej 38 dni karze uwięzienia w izolatce, dopóki nie zostali zwolnieni za kaucją. Soroush został skazany na 10 miesięcy, ale został zwolniony na poczet odbytej kary.

Irańscy chrześcijanie dziękują Bogu za uwolnienie Nasera i Fariby i proszą o dalszą modlitwę, aby obydwoje szybko doszli do siebie i odzyskali siły po więziennej traumie.

Chrześcijańscy więźniowie nie ucierpieli w pożarze więzienia w Evin W reakcji na wiadomość o uwolnieniu Nasera i Fariby dyrektor Article 18, Mansour Borji, powiedział: „Świętując niedawne uwolnienie Nasera Navarda Gol-Tapeha i Fariby Dalira pozostajemy jednak głęboko zatroskani o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich przebywających w więzieniu Evin, w tym co najmniej 10 chrześcijańskich więźniów sumienia.” Article 18 wie o co najmniej dziesięciu chrześcijańskich więźniach sumienia, którzy wciąż przebywają w więzieniu Evin, a kolejnych ośmiu przebywa w innych więzieniach w całym kraju lub na wygnaniu. Rzeczywista ich liczba będzie prawdopodobnie wyższa, ponieważ nie wszystkie przypadki są podawane do publicznej wiadomości. Mansour Borji dodał: „Nietrudno założyć, że ostatnie uwolnienia mogą być próbą odwrócenia przez irański rząd uwagi opinii publicznej od niepokojących doniesień o wydarzeniach, które miały miejsce w Evin w sobotnią noc. Chodzi o pożar, który pochłonął pewną liczbę istnień ludzkich. Przepełnione więzienia w Iranie pozostają miejscami niezwykle wysokiego ryzyka dla przebywających w nich ludzi”. Żaden z chrześcijańskich więźniów sumienia przetrzymywanych w więzieniu Evin nie został ranny, ale członek rodziny jednego z osadzonych powiedział Article 18: „To była dla nas piekielna noc. Nie mieliśmy żadnych informacji na temat bliskiej nam osoby. Potem, kiedy w końcu mogliśmy z nią porozmawiać przez telefon, usłyszeliśmy dźwięk strzałów, a następnie połączenie zostało przerwane. Płakaliśmy do rana”.

Źródło: Church in Chains, Article 18, Middle East Concern

Inne: Iran: Trwają naloty na kościoły domowe i aresztowania

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button