Refleksje

Nowy początek

Nowy początek rozpoczyna się pod krzyżem, na którym umarł Zbawiciel

Nowy RokMiesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy… pierwszym miesiącem roku [Wj 12,2]

Chciałabym, żeby istniało takie cudowne miejsce, Zwane krainą Nowego Początku, Gdzie moglibyśmy wszystkie nasze błędy i strapienia, I całą naszą samolubną zgryzotę Zrzucić z siebie na progu jak wytarte stare palto I więcej go nie przyodziewać.
(Land of Beginning Again, Louisa Fletcher)

Wszędzie tam, gdzie wczorajszej nocy tłumnie gromadzili się ludzie, w dobrych humorach i pełni optymizmu, wszyscy żywili jedną nadzieję: że ich życie w tym roku potoczy się lepiej. Chcą, żeby było lepiej; sami chcą być lepsi. Niestety, dla większości z nich jest to płonna nadzieja. Ale jest miejsce, gdzie takie nadzieje się ziszczają. Nowy początek to specjalność Boga.

Wyzwalając Izraelitów z niewoli egipskiej Bóg suwerennie ogłosił: „Miesiąc ten będzie dla was początkiem wszystkich miesięcy; będzie pierwszym miesiącem całego roku” – Wj 12,2 (BWP). W jednej chwili Wszechmocny Bóg raz na zawsze zresetował historię Izraela. I to samo może zrobić dla ciebie i dla mnie. Styczeń roku 2014 może być dla nas “początkiem miesięcy”.

Podoba mi się niewzruszona pewność Psalmisty: “O całą ziemię się troszczysz… napełniasz ją wszelkim bogactwem… dostarczasz (ludziom) zboża… Bruzdy zwilżyłeś wodą, wyrównałeś skiby… błogosławiłeś wszystkiemu, by rosło. Rok [wieńczysz Swą dobrocią], obfitość wszystkiego idzie Twoim śladem” – Ps 65,8-12 (BWP). Chcę na co dzień żyć z takim oczekiwaniem. Tego również pragnę, i o to się modlę, dla ciebie.

Wraz z miłymi rzeczami, jakie będziemy napotykać na swojej drodze w tym roku – okazywanymi nam przez innych – będziemy też stawać oko w oko z wyzwaniami, jakich się nie spodziewamy i z nieprzewidzianymi trudnościami. A jednak ten rok może być czasem błogosławionym, nowym okresem Bożej obecności i przychylności we wszystkim, co będziemy robić w Jego Imieniu, niezależnie od okoliczności – patrz 2Kor 4,15-18.

Możemy zaznać przebaczenia, uleczenia z zadawnionych ran oraz uwolnienia od żalu. Możemy cieszyć się nową nadzieją, pokojem, poczuciem pewności, odnowieniem zerwanych więzi i nowym początkiem. Nowy początek rozpoczyna się pod krzyżem, na którym umarł Zbawiciel za nasze grzechy. On oferuje nam nowe życie, które “wieńczy dobrocią” – czyt. Iz 53,4-6.

Powiem jasno: nowy początek nie następuje dlatego, że przewrócimy kartkę w kalendarzu.

Nowy początek ma miejsce wtedy, kiedy doświadczamy łaski i duchowej przemiany. A tego może dokonać tylko Bóg. „Chodzi o to, że ci, którzy zawierzają Chrystusowi, stają się nowymi ludźmi. Nie są już tacy sami, bo ich stare życie przeminęło. Zaczęło się nowe” – 2Kor 5,17 (za ang.).

Niech dodaje nam otuchy ta oto prawda: Bóg doprowadza do końca wszystko to, co rozpoczyna. “Jestem przekonany, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa” – Flp 1,6 (NP.), patrz również Ap 21,1-5.

Moją modlitwą dzisiaj jest, abyśmy mieli błogosławiony rok, uwieńczony Bożą łaską

Allen Randolph


Wszystkie rozmyślania (Codzienne życie) dostępne są w j. angielskim na stronie autora.

Tłum. Ryszard Pruszkowski
użyte za zgodą

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button