Refleksje

Jakie dary złożyć Jezusowi w tegoroczne święta Narodzenia Pańskiego?

święta prezent

Gdy planujemy obchody tegorocznych świąt Narodzenia Pańskiego, bądźmy świadomi, że te święta upamiętniają narodziny Chrystusa.

Błędem, jaki większość z nas popełnia w każdym okresie świąt Narodzenia Pańskiego, jest skupianie się na wszystkim, tylko nie na Chrystusie. Robimy zakupy, podróżujemy i ucztujemy, ale tylko niektórzy pamiętają, by pomyśleć o Chrystusie i służyć biednym i potrzebującym. To okres, który zwykle staje się świętowaniem rzeczy i dóbr, zamiast okazją do większej służby Chrystusowi.

Postawmy sobie pytanie: co tak naprawdę możemy dać Chrystusowi, co miałoby dla Niego wartość?

Ewangelizacja za pośrednictwem misji to niezawodny sposób docenienia Go w obecnym, świątecznym okresie. Jezus powiedział: „Ja jestem chlebem żywota; kto do Mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we Mnie, nigdy pragnąć nie będzie” (Ew. Jana 6:35, BW). Największym darem, jaki możemy Mu dać, jest kierowanie do Niego tych, którzy Go nie znają, jako do jedynego źródła życia wiecznego. Nie ma większego daru, niż dar zbawienia! Ten dar został dany przez Jezusa, Jego narodziny, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Jesteśmy zbawieni, by mieć udział w zdobywaniu dusz dla Królestwa.

Wskazówką może być dla nas spojrzenie na pierwsze dary urodzinowe, które Jezus przyjął od mędrców. „A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. A gdy wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką Jego, upadłszy, oddali Mu pokłon; potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2:10-11, BW). Mędrcy dali Mu złoto, kadzidło i mirrę. Złoto oznacza godność królewską, kadzidło oznacza kapłaństwo, a mirra oznacza ofiarę.

Zachęcanie niezbawionych do wyznania Jezusa swoim Panem to dla Niego dar złota, a szerzenie Ewangelii o Jego Królestwie to wspaniały, królewski dar. Kadzidło to dar odpowiedni dla kapłana; Jezus jest pośrednikiem i Tym, który stoi między Bogiem i człowiekiem dla zbawienia ludzkości. Wstawia się za nami i przyciąga ludzi do Boga. Zaangażowanie we wstawiennictwo za niezbawionymi może być dobrym sposobem podarowania Jezusowi kadzidła na urodzinowy prezent. Największą potrzebą w misjach i ewangelizacji jest modlitwa.

Dar mirry to dar ofiarny. W obecnym sezonie świątecznym postarajmy się czynić ofiary dla Chrystusa. Jak wielu z nas zechce opuścić swoją strefę komfortu i wyjechać w podróż misyjną i spędzić święta Narodzenia Pańskiego z niezbawionymi i niezdobytymi dla Boga? A jeśli nie możemy wyjechać fizycznie, dobrym zamiennikiem mogą być datki dla misjonarzy i agencji misyjnych.

Innym sposobem uczczenia Chrystusa w czasie tych świąt jest okazanie życzliwości Jego ludowi, naszym potrzebującym braciom i siostrom w naszych lokalnych kościołach.

„Albowiem łaknąłem, a daliście Mi jeść, pragnąłem, a daliście Mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście Mnie, byłem nagi, a przyodzialiście Mnie, byłem chory, a odwiedzaliście Mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do Mnie.

„Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do Ciebie? A król, odpowiadając im, powie: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych Moich braci, Mnie uczyniliście”. (Mt 25:35-40, BW)

Ta lista w żadnym wypadku nie jest wyczerpująca, ale to dobry początek.

Im bardziej będziemy podążać za tym, co On ceni, tym więcej przyniesiemy Mu chwały w tym świątecznym okresie. Postarajmy się robić to z całego serca.

Autor: Oscar Amaechina
Oscar Amaechina jest prezydentem Afri-Mission and Evangelism Network w Abuja w Nigerii. Jego powołaniem jest niesienie Ewangelii tam, gdzie jeszcze nikt nie głosił, ani nie słyszał o Jezusie. Jest autorem książki Mystery Of The Cross Revealed.

Źródło: The Christian Post

Podobne: Boże Narodzenie przemienia życie ludzi

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button