Różne

Co mówił wczesny kościół na temat aborcji

dziecko

Chociaż stanowisko anty-aborcyjne jest powszechnie przyjęte wśród biblijnie wierzących chrześcijan, są praktykujący chrześcijanie, którzy identyfikują się jako zwolennicy wolnego wyboru. Faktycznie, gdy jeden z moich przeciwnych aborcji kolegów przemawiał w kościele w Michigan, ku swemu zdumieniu odkrył, że pastor tego zboru niedawno zgodził się pomóc jednej z młodych kobiet z kościoła zrobić aborcję. Jak to możliwe?

Inny przeciwny aborcji kolega z Charlotte w Północnej Karolinie powiedział mi, że zna w mieście lekarkę wykonującą aborcje, która dziesiątą część swoich zarobków oddaje swojemu lokalnemu kościołowi. W jej mniemaniu, wypełnia Boże powołanie.

W tym samym duchu, Breitbart donosi, że „kilka grup lewicowych działaczy pro-aborcyjnych prowadzonych przez tzw. ‘duchowieństwo’ wzmaga wysiłki, by kobiety mogły pozbywać się swoich nienarodzonych dzieci, m. in. przewożąc je do stanów, w których aborcje nadal są wykonywane”.

Mówiąc słowami Katey Zeh, pastor i dyrektor naczelnej Religious Coalition for Rerproductive Choice (Religijna Koalicja dla Wyboru Reprodukcyjnego): „Troska o ludzi jest tak kluczowa dla naszej wiary, że nie jest zaskoczeniem, że duchowieństwo [przed sprawą „Roe kontra Wade”] było częścią grupy pomagającej zdobywać opiekę aborcyjną”.

Gdy zajrzymy do Pisma, jest jasne, że Biblia mówi o człowieczeństwie dziecka w łonie. To nie zlepek komórek, ale dziecko o potencjale życia i leżącym przed nim przeznaczeniu. Z kart Biblii łatwo można wydedukować stanowisko w obronie życia.

Gdy jednak spojrzymy do pism liderów wczesnego kościoła, widzimy jeszcze bardziej bezpośrednie i mocne potępianie przerywania ciąży. Należy pamiętać, że w tamtym czasie nie było widzialnych dowodów ultrasonograficznych, ani dzisiejszych postępów w opiece prenatalnej. Mimo to, ówcześni chrześcijanie uznawali aborcję za zło, jakim w rzeczywistości jest.

Jednym z wczesnych pism kościoła poza Nowym Testamentem jest Didache, znane też jako Nauka Dwunastu, nawiązujące bezpośrednio od dwunastu apostołów.

Czytamy w nim: „Drugie przykazanie nauki: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie uwódź młodych chłopców, nie uprawiaj rozpusty, nie kradnij, nie zajmuj się magią ani czarami, nie zabijaj dzieci przez poronienie, ani nie przyprawiaj ich o śmierć już po narodzeniu” (Didache 2:1-2).

Aborcja i dzieciobójstwo były zabronione, bez względu na to, co praktykowała reszta kultury. To przeciwna kulturze mentalność kościoła jako przemienionego przez Słowo, zamiast biorącego wzór ze świata (zob. List do Rzymian 12:2).

Inny ważnym źródłem pochodzącym z wczesnego kościoła jest List Barnaby. Jego treść odzwierciedla Didache: „Nie zabijaj dziecka przez wywoływanie aborcji, ani nie unicestwiaj go po urodzeniu” (List Barnaby 19). To dziecko w łonie i dziecko poza łonem.

Pisząc pod koniec drugiego wieku, Tertulian stwierdził: „W naszym przypadku, gdy zabijanie zostało raz na zawsze zakazane, nie możemy niszczyć nawet płodu w łonie, gdy istota ludzka nadal czerpie krew z innych części ciała w celach odżywczych. Nie dopuszczanie do narodzin to jedynie szybsze zabijanie człowieka; nie ważne też, czy odbiera się życie narodzone, czy niszczy to, które zmierza ku narodzinom. To jest człowiek, który zmierza ku byciu kimś; mamy już owoc w jego ziarnie” (Apologia 9:8).

Przeskakując o 200 lat naprzód, po końca IV wieku Hieronim napisał: „Niektóre [kobiety] posuwają się do przyjmowania mikstur, mających zapewnić niepłodność, zabijając w ten sposób istoty ludzkie niemal jeszcze przed ich poczęciem. Niektóre, gdy zajdą w ciążę z powodu grzechu, biorą leki, by wywołać aborcję, a gdy, jak często bywa, umierają razem ze swoim potomstwem, wkraczają na tamten świat obciążone winą nie tylko z powodu zdrady Chrystusa, ale też samobójstwa i zabicia dziecka” (Listy, 22:13).

„zabójstwo przed narodzinami”

To tylko przykłady twierdzeń liderów kościoła, dla których aborcja była praktyką głęboko grzeszną. Mówiąc słowami Jana Chryzostoma, również z końca IV wieku, aborcja to „zabójstwo przed narodzinami”.

Faktycznie, David Bercot w Słowniku wczesnych przekonań chrześcijańskich wymienił ponad dwadzieścia istotnych cytatów, zebranych pod nagłówkiem Aborcja/Dzieciobójstwo i wskazujących na to, że liderzy kościoła postrzegali aborcję jako dwie strony tej samej monety. (Należy zauważyć, że dzieciobójstwo było powszechną praktyką w starożytnym świecie, gdy rodzice zostawiali niechciane dzieci na dworze, by zginęły rozszarpane przez zwierzęta lub z powodu warunków naturalnych.)

Liczba zebranych przez Bercota cytatów wskazuje też na znaczenie tego tematu dla chrześcijańskich liderów, z których ci najstarsi byli uczniami apostołów.

Dla tych z was, które czytają ten artykuł, a miały aborcję lub brały udział w aborcji, jest zrozumiałe, że te cytaty są dotkliwie bolesne. Jednocześnie jednak, w krzyżu jest miłosierdzie, przebaczenie, uzdrowienie i odnowa. Jeśli wyznasz swój grzech Bogu i zawołasz o miłosierdzie i łaskę, krew Jezusa cię oczyści – całkowicie, w pełni i wiecznie. Obejmuje to także grzech aborcji.

Do każdego chrześcijańskiego lidera, który twierdzi, że znajduje biblijne poparcie dla swojego pro-aborcyjnego stanowiska: zostawiam was ze słowami Jezusa: „Baczcie, by nie wzgardzić żadnym z tych małych, bo mówię wam, że ich aniołowie w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 18:10; BW).

Gdy dzieci w łonie – ci najbardziej „mali” – są unicestwiane, ich aniołowie patrzą wprost w oblicze niebiańskiego Ojca. W dniu ostatecznym będziecie przed Nim odpowiadać.

Autor: Michael Brown

dr Michael Brown (www.askdrbrown.org) jest gospodarzem programu radiowego Line of Fire, obecnego na antenach radiowych w całym kraju. Jego najnowsza książka to Revival Or We Die: A Great Awakening Is Our Only Hope. Można go znaleźć na Facebooku, Twitterze i YouTube.

Źródło: Christian Today

pokaż więcej

Podobne wiadomości

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button