PrześladowaniaZe świata

Wielka Brytania: szkolny kapelan traci pracę za biblijne nauczanie o tożsamości płciowej

Bernard Randall
Źródło:: Facebook Screenshot/Rev. Bernard Randall/Christian Concern

Kapelan szkolny z Wielkiej Brytanii został wyrzucony z pracy i zgłoszony w rządowej, antyterrorystycznej agencji monitoringowej, ponieważ wygłosił do uczniów kazanie na temat różnych ideologii odnoszących się do tożsamości płciowej.

Ksiądz Bernard Randall podjął kroki prawne przeciwko Trent College w Nottingham na podstawie dyskryminacji, nękania, represjonowania i niesprawiedliwego zwolnienia – informuje Christian Legal Centre.

W czerwcu 2018 roku, Elly Barnes, dyrektor naczelna Educate and Celebrate, prowadziła w Trent College szkolenie personelu w zakresie sposobów „wbudowania w tkankę szkoły pojęcia płci, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej”.

Barnes stwierdziła, że duchem Educate and Celebrate jest „całkowite zniszczenie heteronormatywności” – deklaracja, która zaalarmowała ks. Randalla.

Powiedziała też personelowi, że „tożsamość płciowa” jest chroniona na mocy Ustawy o Równości, a szkoła powinna ją uznać jako wymóg polityki.

Uczniowie zdezorientowani

Ks. Randall był wstrząśnięty na wieść, że szkoła będzie uczyć o tożsamości płciowej według „programu uwzględniającego LGBT”, nawet w klasach przedszkolnych.

W 2019 roku, do Randalla zwróciło się kilkoro uczniów, zdezorientowanych pewnymi naukami głoszonymi w ramach nowego programu LGBT.

Wtedy ksiądz wygłosił w szkolnej kaplicy kazanie zatytułowane „Konkurujące ideologie”, na którym przedstawił chrześcijański punkt widzenia na tożsamość płciową i wezwał uczniów do zadawania pytań.

Podał też biblijne stanowisko Kościoła Anglii na temat małżeństwa i charakteru człowieka, po czym podkreślił, że dzieci nie muszą „przyjmować ideologii, z jaką się nie zgadzają”.

Zachęcił też uczniów (w wieku od 11 do 17 lat), by ukształtowały własną postawę. Kazanie obejmowało pieśni, modlitwy i czytanie Biblii.

W następnym tygodniu, władze szkolne upomniały ks. Randalla, informując, że jego przekonania są nieistotne, a swoim głoszeniem zdyskredytował szkolny program LGBT. Ksiądz został zgłoszony w rządowej, antyterrorystycznej agencji monitoringowej Prevent jako ekstremista religijny zdolny do przemocy. Wniesiono też na niego skargę jako na osobę stwarzającą zagrożenie dla dzieci.

W czasie dochodzenia, funkcjonariusz policji Derbyshire, Richard Barker, wysłał do Prevent raport z informacją, że kazanie Randalla nie stwarza zagrożeń. Tymczasem, dodatkowa dokumentacja władz szkolnych ujawniła, że kazanie „było całkowicie nieodpowiednie dla szkoły i społeczeństwa w sensie ogólnym”.

W sierpniu 2019 roku, ksiądz został poinformowany, że dyrektor szkoły postanowił go zwolnić na podstawie poważnego, złego zachowania. Duchowny odwołał się od decyzji dyrektora i zachował stanowisko pracy, dostał jednak ostateczne ostrzeżenie.

Kazania cenzurowane przez szkołę

Randall mógł zostać w Trent College pod warunkiem, że każdy szczegół jego kazań będzie wcześniej zaaprobowany przez szkolne władze. Dodatkowo, ksiądz znalazł się pod obserwacją członka personelu, by szkoła miała pewność, że stosuje się do jej poleceń.

Gdy w marcu 2020 roku z powodu pandemii Wielka Brytania ogłosiła lockdown, Randall został wysłany na urlop bezpłatny. Po złagodzeniu restrykcji, szkoła odmówiła przywrócenia jego wynagrodzenia, a w grudniu 2020 roku ustaliła, że jego stanowisko jest zbędne.

„Moja historia przekazuje wiadomość innym chrześcijanom, że nie jesteśmy wolni, by mówić o swojej wierze” – powiedział Randall. „Wydaje się, że samo 'tolerowanie' ideologii LGBT już nie wystarczy. Trzeba ją akceptować bez zastrzeżeń, a żadna dyskusja nie jest dozwolona bez poważnych konsekwencji. Kto inny zdecyduje, co jest akceptowane, a co nie jest, i nagle możesz stać się wyrzutkiem, możliwe, że na resztę życia.

„Moja praca zawodowa i życie legło w gruzach. Wierzę, że jeśli to krzyż, jaki muszę nieść, by inni nie musieli doświadczać tego samego, co ja, nie mam wyjścia, jak tylko udać się po sprawiedliwość” – dodał.

„Wyraźny przykład kryminalizacji”

Andrea Williams, dyrektor naczelna Christian Legal Centre, stwierdziła, że sprawa ks. Randalla to wyraźny przykład kryminalizacji.

„Wszyscy ci, którzy mówili, że do tego nie dojdzie, by ukarano i uznano za przestępcę chrześcijańskiego duchownego z powodu nauczania z Biblii, powinni długo i bardzo dokładnie przyjrzeć się historii Bernarda Randalla” – powiedziała Williams. „Gdy ktoś taki jak on jest ścigany i karany, to atak na nas wszystkich. Czas, by powstać i głośno wypowiedzieć się w obronie tych swobód”.

14 czerwca ma się odbyć przesłuchanie w sprawie ks. Randalla przed Trybunałem Zatrudnienia w East Midlands.

Autor: Andrea Morris
Źródło: CBN News

Inne
Rodzice nie mają prawa do sprzeciwu co do lekcji o LGBT i edukacji seksualnej

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button