Ze świata

Ukrywający się wierzący żydzi potrzebują naszych modlitw

Izrael

Pascha to sezon, w którym ludzkie serca są bardziej otwarte na Ewangelię, a dobra nowina o Jezusie Chrystusie staje się przedmiotem większego zainteresowania wśród tych, którzy jeszcze nie przyjęli Go jako swojego Mesjasza. I właśnie w tym dorocznym czasie, wielu nie znających Jeszuy poznaje zbawczą wiarę w Niego.

„Na naszych oczach dzieje się cud.”

To jeden z powodów, dlaczego dzisiaj widzimy w Izraelu nie tylko fizyczne przywrócenie narodu po 2 tysiącach lat wygnania, ale też powrót Żydów do swojego Boga, gdy przyjmują Mesjasza w liczbach nie spotykanych od czasów wczesnego kościoła! Na naszych oczach dzieje się cud.

Choć historycznie Jezus jako Mesjasz jest wśród Żydów najlepiej strzeżonym sekretem, wielu rdzennych Izraelczyków poznaje Go dzisiaj jako swojego osobistego Zbawiciela i zanosi Ewangelię z powrotem do Izraela.

Rabini mówią, że nie można być Żydem i wierzyć w Jeszuę (Jezusa). Wiemy jednak, że Jezus jest Żydem, Jego uczniowie byli Żydami, a w całej historii Izraela zawsze pozostawała reszta żydowskich wierzących.

Obecnie w Izraelu jest nieco ponad 9 milionów mieszkańców, z czego około 7,5 miliona to Żydzi. Około 30 tysięcy z nich to Żydzi mesjańscy, którzy wierzą w Mesjasza Jezusa. Jednak prawdziwa liczba tych wierzących jest prawdopodobnie znacznie wyższa, niż można to udokumentować.

„Izrael doświadcza ogromnej przemiany.”

Najlepszym sposobem opisania bieżącego przebudzenia jest porównanie kościoła do lodowca, gdzie na powierzchni widać tylko wierzchołek. W oparciu o nasze codzienne interakcje internetowe, sądzimy, że znaczna większość izraelskich wierzących znajduje się „pod wodą”, bojąc się lub nie mogąc publicznie ujawnić swojej wiary. Wielu z nich boi się nawet powiedzieć o swojej chrześcijańskiej wierze swoim małżonkom, nie mówiąc już o pójściu do lokalnego kościoła. Spotkanie twarzą w twarz, by porozmawiać o swojej wierze, wydaje się niemożliwe, a większość nowych wierzących ma wiele różnych pytań i boi się, że inni się dowiedzą. Żydzi, którzy przyjmują Jezusa jako swojego Mesjasza, są często wyrzucani poza nawias, a ich rodziny mogą nawet posunąć się do odmówienia nad nimi modlitwy za zmarłych zwanej „Kaddish żałobnika”.

Pewien izraelski poszukujący powiedział niedawno pracownikom naszej służby One For Israel: „Gdy miałem 15 lat, zobaczyłem obraz Jeszuy na krzyżu i byłem nim głęboko poruszony. W wieku 18 lat więcej zainteresowałem się Jeszuą i zacząłem w Niego wierzyć. Ale moja rodzina jest religijna i ojciec mnie ostrzegł, że Jeszua to nic dobrego. Moje serce woła o Jeszuę, ale boję się cokolwiek z tym zrobić, chociaż głęboko w duszy w Niego wierzę”.

Izrael doświadcza ogromnej przemiany. „Jeszua” to w kraju najczęściej wyszukiwany termin religijny, a w ciągu ostatnich ośmiu lat, tylko w samym Izraelu zanotowaliśmy ponad 47 milionów odsłon naszych filmów ewangelizacyjnych! Świadczy to o ogromnym głodzie duchowym wśród ukrywających się, żydowskich wierzących w Izraelu. Mają oni wiele pytań o wiarę w Jezusa i bardzo potrzebują prowadzenia w uczniostwie.

Dlaczego uczniostwo jest ważne?

Zanim wierzących określono mianem chrześcijan, zwano ich „uczniami”. Jezus powiedział: „Jeśli wytrwać w Moim słowie, będziecie prawdziwie Moimi uczniami” (J 8:31).

W czasach Jezusa, uczniem był ktoś, kto podążał za swoim nauczycielem i uczył się od niego. Podczas swojej trzyletniej służby na świecie, Jezus pokazywał, jak ważny jest proces uczenia się dla tych, którzy w Niego uwierzyli.

Uczniostwo pomaga wierzącym:

• Wzrastać w rozumieniu Chrystusa i dojrzewać w Bożej mądrości.
• Uczyć się pokładać zaufanie w Chrystusie, by w pełni stać się Jego oddanym naśladowcą.
• Budować wiarę na mocnym fundamencie, by następnie uczyć i prowadzić innych do Chrystusa.

By pomóc ukrytym wierzącym wzrastać w wierze, One For Israel proponuje innowacyjne narzędzia, które skutecznie odnoszą się do środowiska żydowskiego i izraelskiego, udostępniając je na swoich platformach internetowych i przez hebrajską aplikację biblijną. Nasze strony internetowe i aplikacja biblijna skupiają się na docieraniu do ludzi ze środowisk świeckich, religijnych lub ateistycznych. Nasze zasoby obejmują wiele artykułów apologetycznych i ponad sto krótkich filmów, które odpowiadają na setki argumentów przeciwko Jezusowi, a także serię ważnych lekcji z zakresu uczniostwa przygotowanych po hebrajsku, pomagających nowym wierzącym zrozumieć podstawowe nauki Jeszuy.

Te zasoby to mocna lina ratunkowa dla ukrytych poszukujących i nowych wierzących w Izraelu, z których wielu nie jest w stanie chodzić na miejscowe zgromadzenia, albo za bardzo boi się spotkać twarzą w twarz z posługującymi. Dzięki nim wierzący mogą uczyć się anonimowo online, a po ukończeniu naszego programu uczniowskiego próbujemy kontaktować ich z lokalnym zborem i grupami domowymi.

Autor: Erez Soref, prezydent One For Israel
Źródło: Christian Post

Inne: Izraelscy radykałowie zagrażają obecności chrześcijan w Jerozolimie

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button