Ze świata

Szwecja: Rada Praw Człowieka ONZ upomniała Szwecję

ONZ
źródło: CBN News

WEA (Weltweiten Evangelischen Allianz) nie spuszcza z oka wolności religijnej także w krajach europejskich. Rada Praw Człowieka ONZ upomniała Szwecję z powodu wyraźne błędów.

WEA jako NGO ma stałe miejsce w Radzie Praw Człowieka ONZ. Na posiedzeniu w Genewie w tym tygodniu liberalna Szwecja została upomniana, obok Pakistanu, Zimbabwe i Turcji: «Wzywamy Szwecję aby podjęłą efektywniejsze działania w celu ochrony praw ludzi poszukujących azylu, którzy porzucają lub chcą zmienić religię oraz którzy uciekają przed grożącymi im prześladowaniami w ich ojczyźnie» tłumaczy Michael Mutzner, jeden z mówców WEA podczas Rady Praw Człowieka w Genewie.

Poszukujący azylu, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, są w Szwecji narażani na «upolitycznione i przypadkowe procesy»; kadrom urzędu ds. imigrantów brakuje często niezbędnych ekspertyz i współpracy ze społeczeństwem obywatelskim przy sprawdzaniu autentyczności ich nawrócenia.

Szwecja: Rasizm i «hate crime»

WEA wskazuje także na problemy, na które narażeni są chrześcijańscy uchodźcy w kraju. Szwecja została wezwana, aby plan narodowy przeciwko rasizmowi i nienawiści rozszerzyć o nagabywanie, na które chrześcijanie są bardzo często narażeni.

Wolność sumienia dla lekarzy ….

Kolejny obszar, który został omówiony przez WEA w Genewie to «ostra linia», którą Szwecja kieruje przeciwko lekarzom i personelowi medycznemu, którzy ze względu na przekonania nie chcą podejmować się przeprowadzanie aborcji. «Szwecja jest jednym z niewielu krajów, w którym personel medyczny ze względu na swoje przekonania odmówił prawa uczestniczenia w aborcji». Zamiast ostrej pozycji wskazano alternatywę «bardziej pragmatycznej postawy», która pogodzi potrzeby publicznej służby zdrowia oraz wolność sumienia personelu medycznego.

… i chrześcijańskie szkoły

mimo stu letniej tradycji, chrześcijańskie szkoły wyznaniowe w Szwecji znajdują się pod coraz większym ostrzałem. Chrześcijańskie szkoły zostały porównane przez ministra do «teokratycznej dyktatury». Są one przeszkodą w integracji i «trującym koktajlem». WEA wzywa Szwecję do wycofania ustawy o szkołach funkcjonujących na bazie wiary. Szwedzkie Przymierze Ewangelickie już wcześniej wzywało rząd aby zniesiono «wyznawanie wiary» nie tylko w szkołach chrześcijańskich ale i we wszystkich szkołach publicznych. W większości szkół «niereligijna, ateistyczna postawa zostanie określona jako neutralna i pozbawiona uprzedzeń», a religia będzie przedstawiona jako staroświecka i jako produkt przeszłości.

Autor: Reinhold Scharnowski
Źródło: Livenet / Evangelical Focus / Religious Freedom Institute

Podobne
Szwecja ogranicza swobodę wyrażania przekonań religijnych

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button