RóżneZe świata

Kościół powinien walczyć ze zmianami klimatycznymi?

klimat

Większość francuskich chrześcijan uważa, że Kościół powinien walczyć ze zmianami klimatycznymi.
W nowym badaniu przeprowadzonym przez A Rocha France, przytłaczająca liczba protestanckich i katolickich respondentów twierdzi, że „troska o ziemię jest troską o bliźniego”.

Większość francuskich chrześcijan – 92% katolików i 87% protestantów – uważa, że środowisko i zmiany klimatu powinny być bardziej obecne w życiu ich lokalnej parafii lub wspólnoty kościelnej. Połowa z nich – 52% katolików i 58% protestantów – uważa, że Kościół powinien zabierać głos w kwestiach ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Tak wynika z nowej ankiety przeprowadzonej przez Francuski Instytut Opinii Publicznej (IFOP), organizację non-profit Parlons Climat (Porozmawiajmy o klimacie) i chrześcijańską organizację ekologiczną A Rocha France, która po raz pierwszy ujawniła, jak francuscy wierzący postrzegają obecny kryzys klimatyczny.

Ankieta zbadała związek między praktykami religijnymi a postawami ekologicznymi wśród francuskiej populacji, oferując wgląd w osobiste zaangażowanie w ochronę środowiska, oczekiwaną rolę kościoła oraz związek między intensywnością praktyk religijnych a chęcią podjęcia działań na rzecz środowiska.

Chociaż badanie nie w pełni reprezentuje postawy francuskich chrześcijan wobec kwestii środowiskowych, rzuca światło na to, jak katolicy i protestanci postrzegają zmiany klimatyczne i rolę Kościoła w tej kwestii, twierdzą naukowcy.

Wyniki sugerują, że francuska społeczność protestancka jest coraz bardziej zaniepokojona zmianami klimatycznymi, a 80% protestanckich respondentów zgadza się, że musimy „radykalnie zmienić nasz styl życia, aby walczyć z degradacją środowiska i zmianami klimatycznymi”.

Jednak praktykujący chrześcijanie byli podzieleni co do roli kościoła w obliczu kryzysu klimatycznego, przy czym 42% zarówno katolickich, jak i protestanckich respondentów zgodziło się, że dobrym pomysłem byłoby zaproszenie „stowarzyszeń lub ekspertów do dyskusji na ten temat”, a tylko jedna trzecia (30% katolików, 33% protestantów) stwierdziła, że zmiany klimatyczne powinny być poruszane „poprzez kazanie pastora”.

„Tego typu ankieta, która jest dość powszechna w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, jest pierwszą we Francji” – powiedział Jean-François Mouhot, dyrektor A Rocha France. „Wyniki (…) pozwolą nam zidentyfikować punkty oporu i lepiej informować o znaczeniu kwestii ekologicznych i klimatycznych wśród głównych odbiorców docelowych A Rocha France: chrześcijańskiej opinii publicznej”.

Przeważająca liczba chrześcijańskich respondentów (92% katolików, 90% protestantów) zgodziła się ze stwierdzeniem, że „troska o ziemię to troska o bliźniego”. Większość chrześcijańskich respondentów (71% katolików, 76% protestantów) stwierdziła, że uczestniczyła w marszach klimatycznych i lokalnych działaniach na rzecz ochrony środowiska (73% katolików, 77% protestantów).

Blisko dwie trzecie katolików i protestantów (odpowiednio 65% i 62%) uważa, że zmiany klimatyczne są spowodowane głównie działalnością człowieka. 85 proc. katolików i 80 proc. protestantów zgadza się również, że należy wprowadzić radykalne zmiany w celu zwalczania degradacji środowiska.

Badanie wykazało jednak, że około połowa katolików i protestantów (odpowiednio 53% i 49%) twierdzi, że nie wie, co zrobić z degradacją środowiska i zmianami klimatu. Mniejszość zarówno katolików, jak i protestantów (odpowiednio 20% i 27%) stwierdziła również, że „moje przekonania ekologiczne i duchowe wzajemnie się wspierają”.

Podczas gdy większość uczestników wyraziła konkretne pragnienie zaangażowania się w ochronę środowiska, nawet w ramach życia kościelnego, rola ludzi i instytucji religijnych w tych kwestiach wydaje się bardziej dyskusyjna.

(…)

Prace, zainicjowane przez Parlons Climat i A Rocha France, zostały przeprowadzone po badaniach przygotowawczych obejmujących liczne organizacje chrześcijańskie we Francji, a także wcześniejsze badania akademickie.

„[Parlons Climat i A Rocha] są bardzo zadowolone z opublikowania tego badania … które zostało uzupełnione licznymi wstępnymi wywiadami z chrześcijańskimi aktorami i naukowcami” – powiedział Lucas Francou Damesin, współzałożyciel Parlons Climat. „Uważamy, że konieczne jest zrozumienie specyficznych sposobów, w jakie katolicy i protestanci postrzegają transformację ekologiczną”.

„Chcemy lepiej komunikować się [w tych kwestiach] i mobilizować [chrześcijan] do podejmowania działań przeciwko zmianom klimatu” – powiedział Mouhot.

Autor: Kristen Vonnoh

Cały artykuł dostępny w j. angielskim na stronie christianitytoday.com

pokaż więcej

Podobne wiadomości

1 komentarz

  1. Jestem bardzo zasmucony tym wpisem :
    ” Przeważająca liczba chrześcijańskich respondentów (92% katolików, 90% protestantów) zgodziła się ze stwierdzeniem, że „troska o ziemię to troska o bliźniego”. „.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button