Wieści wydawnicze

Sąsiedzi starożytnego Izraela

Sąsiedzi starożytnego IzraelaPo tomie Starożytny Izrael, ukazującym historię Izraela od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, oraz Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny, ukazującym historię początków i wczesnego rozwoju obydwu religii, seria „Podręczniki Biblijne” wzbogaca się o kolejny, trzeci, tom.

W oryginale angielskim nosi on tytuł Świat wokół Starego Testamentu, natomiast w przekładzie polskim – Sąsiedzi starożytnego Izraela. Ten tytuł wydaje się o tyle odpowiedni, że książka zawiera eseje poświęcone najważniejszym obszarom i ludom z otoczenia starożytnego Izraela, które wywarły wielki wpływ na jego losy oraz kulturę, wiarę i obyczaje. Termin „starożytny Izrael” pokrywa się z chronologią i treścią Starego Testamentu, na podłożu którego zaistniało chrześcijaństwo a także judaizm rabiniczny.

Wiele postaci i wydarzeń należących do historii sąsiadów Izraela znamy ze stronic Biblii, o innych zaś wiemy z zachowanych źródeł pozabiblijnych. Poznawanie sąsiadów biblijnego Izraela jest fascynującą podróżą intelektualną odbywaną w czasie i przestrzeni. Autorzy esejów zapoznają czytelników ze światem, który od dawna nie istnieje, zmieciony przez wielkie dziejowe burze i dramatyczne wydarzenia. Ale to tylko jedna strona medalu.

Druga jest taka, że poznając dawną historię, lepiej widzimy, jak wiele ze starożytnego dorobku ludzkości przeszło do wiary biblijnego Izraela, kształtując ją zarówno przez naśladownictwo i zapożyczenia, jak też przez konfrontację i sprzeciw. To wszystko przyczyniło się do okrzepnięcia i wyznawania wiary w jedynego Boga, która mimo wszystkich zbieżności i podobieństw odróżniała Izraelitów od ich sąsiadów i wciąż trwa, potwierdzając żywotną aktualność Biblii i jej orędzia.

Ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski
Laureat watykańskiej Nagrody Ratzingera (2014)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dane książki:

Tytuł: Sąsiedzi starożytnego Izraela
Wydano w wersji papierowej jak i jako ebook.
Redakcja: Bill T. Arnold, Brent A. Strawn
Redakcja naukowa: Waldemar Chrostowski
Data i miejsce wydania: Wydanie 1, Warszawa 2021
Tytuł oryginału: The Word around the Old Testament. The People and Places of the Ancient Near East

Liczba stron wersji papierowej: 624

Książka dostępna także w formie ebooka:
Format: ePub/Mobi do kupienia TUTAJ

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO
ISBN: 978-83-7829-335-4

Ministerstwo KulturyPierwsze wydanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Jeszcze ze wstępu

Poszczególne rozdziały tej książki przedstawiają – uwzględniając najnowszy stan wiedzy – ludy i narody sąsiadujące ze starożytnym Izraelem. Dzieje niektórych, jak Amorytów, Asyryjczyków, Babilończyków, Egipcjan i Hetytów, są tak dawne, że poprzedzały zaistnienie Izraela. Inni, a mianowicie mieszkańcy Ugarit oraz Aramejczycy i Fenicjanie, mieli z Izraelitami wspólne pokrewieństwo etniczne.

Jeszcze inni, Ammonici, Moabici i Edomici, byli najbliższymi sąsiadami od wschodu, w kraju za Jordanem (Transjordania). Persowie i Arabowie odegrali znaczącą rolę w historii Izraela w ostatnich stuleciach ery przedchrześcijańskiej. Natomiast Filistyni i Grecy różnili się od wszystkich pozostałych tym, że nie należeli do ludów Bliskiego Wschodu, lecz przybyli na wybrzeże Morza Śródziemnego z Krety i wysp Morza Egejskiego (Filistyni), albo byli dalekimi – przez morze – sąsiadami Izraela na zachodzie, w Europie (Grecy).

Obszerna panorama historyczna, sięgająca samych początków historii wyznaczonej przez wynalezienie pisma, łączy się z równie szeroką panoramą geograficzną, obejmującą terytorium od północnych krańców Azji Mniejszej po Egipt oraz od płaskowyżu irańskiego na wschód od Mezopotamii po wyspy Morza Egejskiego i Grecję. Książka nie zawiera osobnego rozdziału poświęconego Kananejczykom, przedizraelskiej ludności kraju, w którym pod koniec II tysiąclecia przed Chrystusem osiedlili się Izraelici. Redaktorzy zaznaczyli we Wstępie, że ich zasadniczym celem jest prezentacja sąsiadów stanowiących otoczenie Starego Testamentu

Inne: Kanon Biblii – źródła, przekaz, znaczenie

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button