Wieści wydawnicze

List do Rzymian (NPD)

Nowy Przekład Dynamiczny

List do Rzymian to jedna z ksiąg jakie już się pojawiły z projektu NPD (Nowy Przekład Dynamiczny). Nowy Testament we współczesnym języku polskim z komentarzem filologicznym, historycznym i teologicznym.

Praca tłumaczy Biblii polega nie tylko na poprawnym przełożeniu poszczególnych słów. Muszą oni znać i uwzględniać realia świata starożytnego, pośród których zechciało zamieszkać natchnione Słowo Boże. Muszą też umieć wyrazić to Słowo przy pomocy współczesnego języka, zrozumiałego dla dzisiejszego człowieka. Nowy Przekład Dynamiczny spełnia te warunki, a w swej formie przekazu treści biblijnych jest niewątpliwie świeży i inspirujący, głównie przez to, że nie stara się tylko PRZEtłumaczyć starożytne teksty natchnione przez Boga, ale także je WYtłumaczyć.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
Kierownik Katedry Filologii Biblijnej UKSW
Ekspert Nauk Humanistycznych Narodowego Centrum Nauki

W nowym tłumaczeniu Listu do Rzymian obok nowoczesnej formy udało się Redakcji NPD zachować powagę i godność stylu należnego przekazowi biblijnemu. Efekt ten osiągnięto nie w drodze odwołań do archaicznych cech tradycyjnej polszczyzny biblijnej, lecz do współczesnej odmiany ogólnej i literackiej języka polskiego, z wielką zarazem dbałością o właściwe przekładowi dynamicznemu odtworzenie ducha języka, kultury oraz mentalności, w jakiej oryginalnie powstał List do Rzymian. Integralną częścią tej metody są dość obszerne komentarze do określonych miejsc tekstu głównego, w których zawierają się rozliczne, przystępnie ujęte dane zarówno o charakterze teologicznym, jak też filologicznym i kulturowym. Z troską i wiernością oddano prymarne przesłanie tej księgi z jednoczesnym zachowaniem komunikatywności przekazu Słowa natchnionego kierowanego do współczesnego polskiego czytelnika. W kontekście konkretnych decyzji przekładowych oznaczało to sięgnięcie po te zasoby polszczyzny, w których znajdują odbicie leksykalne, frazeologiczne i składniowe formy należące do repertuaru żywych cech polskiego stylu biblijnego.

prof. dr hab. Stanisław Koziara
Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dane techniczne

LIST DO RZYMIAN

(NOWY PRZEKŁAD DYNAMICZNY)

DOBRA WIADOMOŚĆ O RATUNKU W CHRYSTUSIE

Wydanie: pierwsze
Data i miejsce wydania: Warszawa 2016
Format: 165 x 235 mm
Oprawa: zeszytowa
Liczba stron: 88
ISBN: 978-83-63828-02-8
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Vocatio

Egzemplarz pilotażowy

Fragm. wstępu

Adresaci listu

Społeczność ludzi wierzących w Chrystusa w Rzymie, która składała się zarówno z chrześcijan pochodzenia żydowskiego, jak i nie-Żydów (tzw. pogan).

Kontekst listu

Dobra Wiadomość o ratunku, który jest w Chrystusie, została zaniesiona do Rzymu przez podróżujących Żydów. Społeczność wierzących, która tam powstała, początkowo składała się z samych Żydów, w późniejszym okresie (po wydaleniu Izraelitów z Rzymu przez cesarza Klaudiusza i ich powrocie za Nerona) gromadziła także chrześcijan pochodzenia nieżydowskiego. Pomiędzy wierzącymi z obydwu grup rodziły się napięcia i spory, wynikające z niezrozumienia istoty Prawa Mojżeszowego oraz z opatrznego pojmowania misji, jaką otrzymał Izrael do wypełnienia w historii zbawienia.

Nie którzy z członków rzymskiej wspólnoty wierzących, zamiast traktować zbawienie jako ratunek od mocy i wpływu grzechu (co realizuje się jedynie przez trwanie w osobistym, żywym związku z Chrystusem), mieli skłonność do wprowadzania w powszechny obieg nowego prawa religijnego, tzn. zespołu różnorodnych przepisów, od wypełniania których miało rzekomo zależeć zbawienie. Inni zaś (przekonani z kolei, że nieograniczona Boża łaska uwalnia ich od wszelkich norm i nakazów) koncentrowali się wyłącznie na źle pojmowanej osobistej wolności.

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button