Wieści wydawnicze

Koszt chrześcijaństwa – Larry Martin

Koszt chrześcijaństwaAutor dzieli się swoimi przeżyciami, pragnieniami, myślami i ocenami danych sytuacji. Czytając tą książkę należy pamiętać, że wszyscy przechodzimy przez swoją drogę życia osadzoną w danej kulturze i klimacie intelektualnym współczesnej nam epoki.

Efektem lektury tej książki jest jeszcze głębsze uświadomienie sobie wartości dzieła Pana Jezusa Chrystusa i tego, że On jest godzien wszelkiego poświęcenia i oddania każdej chwili swojego życia dla Bożej chwały.

Służba Larry Martina charakteryzuje się namaszczeniem Ducha Świętego i wzbudzaniem szczerej miłości do Pana Jezusa.
Pastor Richard Crisco

Dane książki:

Koszt chrześcijaństwa
Larry Martin
Wydawca: Wydawnictwo Pentekoste
Cena: 25,00 PLN

Książki można zamówić pisząc pod adres e-mail: wydawnictwo.pentekoste@gmail.com

Wydawnictwo ma profil na facebooku
https://www.facebook.com/wydawnictwo.pentekoste

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button