Ze świata

Chrześcijanka zmuszona przez nauczyciela do zacytowania w szkole islamskiej modlitwy nawrócenia

Cztery lata temu, chrześcijańska uczennica pierwszej klasy szkoły średniej w La Plata w Maryland została zmuszona przez swojego nauczyciela do zacytowania – w ramach zadania pisemnego – treści Szahady, islamskiego wyznania wiary. Uczennica otrzymała polecenie, by napisać treść islamskiej modlitwy nawrócenia: „Nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego Prorokiem”.

Na lekcji historii świata uczono też, że „wiara większości muzułmanów jest silniejsza, niż przeciętnego chrześcijanina”.

Caleigh Wood odmówiła wykonania zadania, wierząc, że grzechem jest wyznanie słowne lub pisemne o istnieniu innego boga poza Bogiem chrześcijańskim.

Władze szkoły nie zgodziły się na zwolnienie jej z przedmiotu, przez co uczennica otrzymała niższy wskaźnik procentowy, co jednak nie wpłynęło na jej ocenę końcową.

Kancelaria Thomas More Law Center (TMLC) wniosła sprawę sądową w imieniu rodziny Wood, twierdząc, że szkoła złamała Klauzulę Ustanowienia [Establishment Clause] do Pierwszej Poprawki oraz prawo dziewczynki, by nie być zmuszaną do wyznawania wiary innej religii. Zarówno Federalny Sąd Okręgowy, jak i Sąd Apelacyjny Czwartego Okręgu, orzekły na korzyść islamskiego programu szkoły średniej.

Kancelaria TMLC zaapelowała do Sądu Najwyższego, prosząc o ustalenie, czy istnieje jakakolwiek podstawa prawna, która pozwala publicznej szkole na dyskryminację chrześcijaństwa przy jednoczesnym promowaniu islamu.

„Pod przykrywką nauczania historii lub studiów społecznych, szkoły publiczne w całej Ameryce promują religię islamu przy pomocy metod, które nigdy nie byłyby tolerowane w odniesieniu do chrześcijaństwa czy jakiejkolwiek innej religii” – powiedział w oświadczeniu prezes i główny radca TMLC, Richard Thompson. „Nie znam żadnej szkoły, która zmusiła muzułmańskiego ucznia do napisania Modlitwy Pańskiej lub treści Jana 3:16: ‚Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny’ (BW)”.

Przy wykorzystaniu na lekcji prezentacji Powerpoint, uczniowie wspomnianej szkoły byli również uczeni, że:

• islam to religia pokoju;
• dżihad to „osobista walka w oddaniu islamowi, obejmująca szczególnie dyscyplinę duchową”;
• „Dla muzułmanów, Allah jest tym samym Bogiem, którego czci chrześcijaństwo i judaizm”;
• „Mężczyźni są zarządcami spraw kobiet” i „Sprawiedliwe kobiety są zatem posłuszne”.

„Wiele szkół publicznych stało się siedliskiem islamskiej propagandy” – mówił dalej Thompson. „Nauczanie w szkołach o islamie znacznie wykroczyło poza podstawową lekcję historii. Prowokowane przez żarliwy, islamski aktywizm, i ośmielane przez dezorientujące decyzje sądowe, szkoły obecnie chylą się do tyłu, by promować islam przy jednoczesnym umniejszaniu chrześcijaństwa”.

„Prosimy Sąd Najwyższy, by zapewnił konieczne prowadzenie prawne dla rozwiązania problemu podstępnej dyskryminacji chrześcijan w naszych szkołach publicznych” – zakończył.

Steve Warren

źródło: CBN News

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Close
Close

Informacja

Chcąc przeglądać strony serwisu zaakceptuj nasze ogłoszenia.