Prześladowania

Białoruś: Kościół Nowego Życia w obliczu likwidacji

Od 2002 roku Kościół Nowego Życia w Mińsku na Białorusi był wielokrotnie nękany przez władze tego kraju. Chociaż kościół został prawnie uznany, nieustannie odmawiano im zgody na posiadanie miejsca do odprawiania nabożeństw. Po wielu latach rozpraw sądowych budynek kościoła został zburzony w czerwcu 2023 r. Kiedy jednak zburzenie budynku nie powstrzymało członków kościoła przed gromadzeniem się na nabożeństwach, urzędnicy państwowi wysunęli dalsze oskarżenia przeciwko kościołowi, co doprowadziło do aresztowania jego pastorów. Ostatnim aktem działań władz skierowanych przeciwko kościołowi było zwróciły się do sądu o odebranie kościołowi statusu prawnego. Pierwsza rozprawa odbyła się 6 października. Po rozpatrzeniu wstępnych kwestii, termin kolejnej rozprawy został wyznaczony na 17 października.

Jeśli kościół przestanie być oficjalnie zarejestrowany, wszelkie jego działania zostaną uznane za nielegalne, a zatem mogą skutkować karą pozbawienia wolności do dwóch lat dla osób w nie zaangażowanych. Władze opierają swoje zarzuty wobec kościoła na tym, że nie dokonał on ponownej rejestracji do 2004 r., zgodnie z poprawkami do ustawy o religii uchwalonej w 2002 r. Twierdzą również, że sądy mogą zlikwidować organizacje, które prowadzą „propagandę wojenną lub ekstremistyczną”, co według nich można znaleźć na stronie internetowej kościoła i kontach w mediach społecznościowych. Kościół odpowiada na te zarzuty, że chociaż dokonał ponownej rejestracji w 2004 r., wniosek został odrzucony z powodu trwających kontrowersji wokół jego budynku. Ponadto kościół odrzuca twierdzenie, że ich nauczanie jest „ekstremistyczne”.

Prośmy w imieniu pastora Wiaczesława i wiernych Kościoła Nowego Życia, aby Pan stale zachęcał ich i prowadził. Niech On działa potężnie w sercach i umysłach przedstawicieli rządu i wymaru sprawiedliwości w . Módlmy się, aby przesłanie Ewangelii dotarło do wszystkich zakątków tego kraju.

New Life Church, Forum18, VOM Canada
za Głos Prześladowanych Chrześcijan

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button