Ze świata

Azja Środkowa: Pan Bóg zmienia ludzkie serca

Modlitwa zmieniła nieufność w wiarę

Osoby, które mówią ludziom o Jezusie w Azji Środkowej, nierzadko spotykają się z nieufnością, a nawet otwartą wrogością.

Ich gorliwość w dzieleniu się miłością Jezusa sprawia, że chrześcijanie w Azji Środkowej często znajdują się w niebezpiecznych sytuacjach. Lokalni partnerzy Open Doors wspierają Kościół w regionie na wielu płaszczyznach, w tym w jego wysiłkach na rzecz szerzenia Ewangelii. Jednym z naszych partnerów jest Timur*, który opowiedział nam historię z życia Jewgienija*.

„Jeśli twój Bóg jest naprawdę tak potężny…”

Jewgienij podróżuje od wioski do wioski, aby opowiadać ludziom o Jezusie. Ten rodzaj służby wiąże się z wieloma trudnościami. Każdy, kto ją wykonuje, musi być przygotowany na wrogie przyjęcie.

Tak było w przypadku Jewgienija, o którym opowiada Timur: „Był taki człowiek, bardzo tradycyjny muzułmanin, podszedł do Jewgienija i powiedział: »Przestań, wyjedź z mojej wioski i nigdy nie wracaj, bo inaczej będziesz miał problemy!« Jewgienij nie zraził się niechęcią mężczyzny i zaczął z nim rozmawiać, a w trakcie tej rozmowy mężczyzna powiedział do niego:

„Wiesz co, jeśli twój Bóg jest tak potężny, to czy możesz się modlić, żeby wróciła do mnie żona, która odeszła?” Jewgienij odpowiedział: „Tak, będę się o to modlił”, a po trzech miesiącach kobieta rzeczywiście wróciła do domu!

Dziś ten człowiek jest naszym bratem, przyjął Jezusa do swojego życia. On i jego żona udostępnili swój dom w tej wiosce na zajęcia dla dzieci i zaprosili wszystkich swoich krewnych, aby usłyszeli Ewangelię. Jest to jeden z przypadków, kiedy Bóg działa w zaskakujący sposób. On potrafi obrócić nawet najbardziej niekorzystną sytuację w coś dobrego!”.

„Wspieramy każde działanie, które może przynieść dobry owoc”

Timur* wyjaśnia, w jaki sposób on i jego zespół pomagają kościołom w regionie: „Znajdujemy aktywnych ewangelistów, którzy działają lokalnie i wspieramy ich. Wierzymy, że nowi ludzie, którzy przychodzą do wspólnot z zewnątrz, są potrzebni dla Kościoła i prowadzą do jego umocnienia.

Zapewniamy narzędzia do służby, np. książki, materiały audio i wideo – wszystko, co jest potrzebne. Nawet rowery! Jeśli muszą dotrzeć do odległych wiosek, zapewniamy im rowery. Jeśli potrzebują czegoś innego, dajemy im to. Wspieramy każde działanie, które może przynieść dobry owoc”.

*imię zmieniono

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Azji Środkowej:

  • Podziękuj Jezusowi za przemianę człowieka, który pomimo początkowej wrogości otworzył swoje serce na Ewangelię.
  • Podziękuję Jezusowi za odwagę i gorliwość chrześcijan takich jak Jewgienij.
  • Mansur prosi o modlitwę w intencji ochrony przed dalszymi prześladowaniami.
  • Módl się o ochronę i Boże prowadzenie dla wszystkich chrześcijan, którzy niosą Ewangelię..
  • Módl się o to, aby więcej rodzin nawracało się do Jezusa Chrystusa.

Za Open Doors
Inne: Azja Środkowa: „Lepszy morderca niż chrześcijanin!”

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button