Uświęcenie
PrześladowaniaZe świata

Nowe ograniczenia religijne w Chinach

Chiny flaga

Komunistyczna Partia Chin (KPCh) wprowadziła nowe ograniczenia religijne, które weszły w życie 1 września, wzbudzając dodatkowe obawy w kraju, który już doświadcza nasilonych represji. Nowe zasady wymagają od miejsc kultu religijnego podporządkowania się kierownictwu KPCh i jej planom „sinizacji” religii. Według Państwowej Administracji do Spraw Religijnych, wszystkie działania religijne mają być ograniczone tylko do oficjalnych miejsc, a symbole religijne nie mogą być eksponowane na zewnątrz.

W ostatnich latach w samej prowincji Zhejiang z oficjalnie uznanych kościołów usunięto ponad 1500 krzyży. Oczekuje się, że takie egzekwowanie przepisów zgodnie z nowymi zasadami będzie coraz częstsze. Nowe przepisy nakładają również dalsze ograniczenia na kazania głoszone w kościołach uznawanych przez władze. Na przykład kazania pastorów muszą teraz odzwierciedlać politykę Chin i wartości prezydenta Xi Jinpinga, demonstrując ich pełne poparcie dla Komunistycznej Partii Chin i jej socjalistycznego ustroju. Duchowni odmawiający podporządkowania się tym wymogom są pozbawiani prawa do głoszenia kazań.

Podczas gdy takie regulacje są skierowane w szczególności do oficjalnie zarejestrowanych kościołów, polityka ta niewątpliwie zostanie wykorzystana przeciwko podziemnym kościołom, które odmówiły poddania się kontroli władz.

Módlmy się za tych, którzy starają się dzielić przesłaniem Ewangelii w tym coraz bardziej represyjnym kraju, prosząc Pana, aby obdarzył ich mądrością i roztropnością. Módlmy się, aby Bóg działał potężnie w sercach chińskich przywódców, w tym prezydenta Xi Jinpinga, prowadząc każdego z nich do pokuty i zbawczego poznania Jezusa Chrystusa.

Źródło: VOM Canada
za Głos Prześladowanych Chrześcijan

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button