Różne

Zakaz aborcji jest zgodny z prawem międzynarodowym?

Grégor Puppinck, dyrektor Europejskiego Centrum na rzecz Prawa i Sprawiedliwości poddawszy analizie prawo międzynarodowe, zwyczajowe prawo międzynarodowe, prawo unijne i orzecznictwo Trybunału w Strasburgu stwierdził, że projekt całkowitego zakazu aborcji w Polsce jest zgodny z tymi normami.

Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka obliguje Polskę do zachowania minimum standardów ochrony praw człowieka, ale państwo, jeśli zechce może rozszerzyć tę ochronę. Ponadto Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie A, B, C v. Ireland uznał, że art. 8 (prawo do prywatności) Konwencji „nie może być interpretowany jako potwierdzenie prawa do aborcji”.
Trybunał ten w sprawach dotyczących aborcji (Tysiąc v. Poland i R.R. v Poland) zarzucał Polsce jedynie uchybienia proceduralne, a więc brak koherentnego prawa, które nie zawiera mechanizmów stosowania ustawy aborcyjnej.

Wiedząc, że zezwalanie na aborcję może być w niektórych przypadkach problematyczne, zaproponowane przez Polskę prawo zmierza do uniknięcia tych problemów raczej poprzez zapewnienie większej ochrony prawu do życia niż zliberalizowanie dostępu do aborcji. – komentuje Puppnick.

Również prawo międzynarodowe i zwyczajowe prawo międzynarodowe nie generują wobec Polski obowiązku w postaci prawnego dopuszczania aborcji.
Prawo Unii Europejskiej także nie zawiera żadnych przepisów tym zakresie. Unia bowiem nie posiada kompetencji do stanowienia takowych, gdyż regulowanie tych spraw leży w gestii państw.

Mówiąc krótko, w żadnym międzynarodowym lub Europejskim wiążącym akcie prawnym nie ma ”prawa do aborcji” ani żadnego innego prawa, które by zawierało „prawo do aborcji”– konkluduje Puppnick.

Aleksandra Michalczyk
źródło: www.stopaborcji.pl/zakaz-aborcji-zgodny-z-prawem-miedzynarodowym,236,794,a.html

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button