Wieści wydawnicze

Z dziejów Żydów w Polsce średniowiecznej

Z uwzględnieniem Śląska i Pomorza Gdańskiego

Z dziejów Żydów w Polsce średniowiecznejNiniejsza monografia ma na celu przybliżenie dziejów wyznawców judaizmu w Polsce czytelnikom zainteresowanym tą tematyką. Ramy chronologiczne publikacji obejmują okres od początków państwowości polskiej, a więc momentu przypuszczalnego osadnictwa żydowskiego (za panowania Mieszka i Bolesława Chrobrego), aż do końca piętnastego wieku.
Uwzględnione zostały tu wszystkie dzielnice Polski, łącznie ze Śląskiem i Pomorzem Gdańskim.

Cena książki to 25 zł. Można ją zamówić pisząc na email: wydawnictwo.pentekoste@gmail.com
Tytuł: Z dziejów Żydów w Polsce średniowiecznej
Podtytuł: Z uwzględnieniem Śląska i Pomorza Gdańskiego
Wydawca: Wydawnictwo Pentekoste

Żydzi na ziemiach polskich przebywali od początku istnienia państwa piastowskiego. Z biegiem czasu coraz liczniej napływali na nasze ziemie znajdując tutaj swoją drugą ojczyznę. Naród ten jak żaden inny potrafił przystosować się do życia w poszczególnych krajach europejskich. W kraju nad Wisłą Żydzi odgrywali ważną rolę gospodarczą i kulturalną, a relacje polsko – żydowskie układały się w ciągu wieków na ogół poprawnie. Niekiedy tylko dochodziło do przejawów wrogości ze strony chrześcijańskich sąsiadów. Podkreślić należy, że dominowała w tych relacjach tolerancja i zgodne współistnienie. Także władcy polscy otaczali opieką społeczność izraelską, widząc w tym duże korzyści ekonomiczne dla państwa.

Wielowiekowa obecność tego narodu w Polsce wzbudziła duże zainteresowanie polskich i zagranicznych uczonych. Podjęli się trudu kompleksowych badań, których owocem były liczne publikacje pogłębiające wiedzę o dziejach i kulturze żydowskiej.

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button