Refleksje

Wielkanocne oczekiwania

Życie w obfitości

krzyż wielkanoc

„Żyjemy w cudownym oczekiwaniu, ponieważ Jezus Chrystus powstał z martwych” – 1P 1,3 (za ang.).

Musimy zgodzić się z prostym faktem dotyczącym życia. Jesteśmy śmiertelni. Śmiertelności nie można ani zamaskować, ani zignorować. Na początku, w ogrodzie Eden, Bóg stworzył nas do nieśmiertelności. Potem grzech wszedł na świat i przyniósł śmierć. Jednakże Jezus, swoją ofiarą na krzyżu, zapłacił cenę za nasz powrót do nieśmiertelności.

Apostoł Paweł wyjaśnił: „Z powodu grzechu jednego człowieka śmierć zapanowała nad wszystkimi. Tym bardziej więc ci, którzy przyjmują Boży dar przebaczenia i usprawiedliwienia, będą żyć jako zwycięzcy nad grzechem i śmiercią dzięki jednemu człowiekowi – Jezusowi Chrystusowi” – R 5,17 (za ang.).

Ignorujemy ewentualność śmierci tak długo i tak skrzętnie, jak tylko możemy. Jednak nie da się jej zaprzeczać w nieskończoność. Biblia prosto podaje jasną prawdę: „Któż wyrwie swą duszę z mocy grobu?” – Ps 89:48 (UBG). Rozpacz odsuwa na bok nadzieję. Dobra Nowina przywraca nadzieję i oczekiwanie na lepsze jutro.

„Żyjemy w cudownym oczekiwaniu, ponieważ Jezus Chrystus powstał z martwych” – 1P 1,3 (za ang.). Zmartwychwstanie Jezusa potwierdza, że ​​On jest Panem życia. Jest Tym, który pokonał śmierć. „Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, uwalniając Go od agonii śmierci, bo było niemożliwe, aby śmierć go zatrzymała” – Dz 2,24 (za ang.).

Zmartwychwstanie to niepodważalna manifestacja mocy Bożej, pokonującej naszego najgorszego i ostatniego wroga. Wszystko inne, z czym możemy się kiedykolwiek zmierzyć, niknie w cieniu zmartwychwstania. W Chrystusie możemy żyć „w cudownym oczekiwaniu, ponieważ Jezus Chrystus powstał z martwych”. Nasze życie może być wypełnione nadzieją, przed którą ustępuje rozpacz. Wybór należy do nas.

Wielkanoc to coś znacznie więcej niż świętowanie faktu historycznego. Wielkanoc to prawda o aktualnym wydarzeniu, które ma większe znaczenie dla naszego poczucia szczęścia niż dzisiejsze nagłówki. Wielkanoc nadaje sens wszystkiemu, co nie miało żadnego sensu. Pusty grób w ogrodzie nadał sens agonii Getsemani i okrucieństwu Golgoty.

Zmartwychwstanie Jezusa stworzyło możliwości wykraczające poza wszystko, co Jego naśladowcy wcześniej sobie wyobrażali, stojąc w cieniu krzyża. Śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa sprawiły, że wszelka niemożliwość stała się cudowną możliwością zarówno wtedy, jak i teraz.

Zmartwychwstanie Jezusa wykrzyczało prawdę z taką wyrazistością, że zniknęły wszelkie pytania, wątpliwości i lęki. Tegoroczna Wielkanoc może sprawić to samo dla ciebie. Zmartwychwstanie Jezusa gwarantuje również twoje zmartwychwstanie. Śmierć nie będzie ostatnim słowem wypowiedzianym nad twoim życiem. Ostatnim słowem wypowiedzianym nad tobą jest życie – obfite życie teraz i życie wieczne.

„Żyjemy w cudownym oczekiwaniu, ponieważ Jezus Chrystus powstał z martwych” – 1P 1,3 (za ang.). Wielkanoc mówi o codziennym życiu wypełnionym nadzieją. Jezus wyraźnie wyłuszczył cel swojego przyjścia: „Ja przyszedłem, aby [moje owce] miały życie i aby miały je w obfitości” – J 10.10 (UBG).

Moją modlitwą dzisiaj jest, aby nasze życie było przepełnione radością, która wypływa z prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa.

Allen Randolph


Wszystkie rozmyślania (Codzienne życie) dostępne są w j. angielskim na stronie autora.

Tłum. Ryszard Pruszkowski
użyte za zgodą

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button