Ze świata

Wielka Brytania: Wzrost zainteresowania Kościołem w czasie COVID-19

wnętrze kościołaNowe badanie Evangelical Alliance ujawnia, że w całej Wielkiej Brytanii po wybuchu epidemii koronawirusa kościoły chrześcijańskie obserwują wzrost zainteresowania.

Według raportu opublikowanego w czwartek 11 czerwca, ponad połowa (59 procent) z 900 objętych sondażem kościołów i organizacji zgłosiło wyraźny wzrost liczby ludzi, którzy w czasie kryzysu COVID-19 wyrazili zainteresowanie lepszym poznaniem chrześcijańskiej wiary.

Ponad dwie trzecie (70 procent) liderów kościołów zgłosiło, że w okresie kwarantanny, w nabożeństwach uczestniczy więcej osób niż zwykle.

Znaczna większość liderów kościołów (88 procent) powiedziała, że kościoły niestrudzenie pracują dla zaspokajania potrzeb najsłabszych, którzy w wyniku pandemii zmagają się z problemami, przy czym 72 procent z nich stwierdziło, że współpracują z miejscowymi władzami lub innymi kościołami lub organizacjami charytatywnymi.

Wśród 196 objętych badaniem organizacji chrześcijańskich, większość (84 procent) zgłosiła, że musiały wprowadzić zmiany w sposobie funkcjonowania.

Sondaż ujawnił, że zarówno kościoły, jak i organizacje chrześcijańskie niepokoją finansowe skutki koronawirusa. Prawie jedna trzecia kościołów (31 procent) zaznaczyła, że wykorzystała rządowy plan urlopowy w przypadku niektórych lub wszystkich swoich pracowników, natomiast wśród organizacji chrześcijańskich, ten wskaźnik wzrósł do 43 procent.

Na pytanie, co niepokoi je najbardziej w zakresie efektów ubocznych w szerszym społeczeństwie, większość kościołów (97 procent) podała wpływ ekonomiczny, podczas gdy 78 procent wskazała na problemy dotyczące zdrowia psychicznego.

Dyrektor Evangelical Alliance UK, Peter Lynas, powiedział: „Jesteśmy ogromnie zachęceni, słysząc o twórczości i sprawności liderów kościołów i organizacji w reagowaniu na obecny kryzys.

„Liderzy kościołów widzą więcej ludzi przychodzących do ich zboru, zainteresowanych wiarą i po raz pierwszy podejmujących decyzję pójścia za Jezusem. Znaczna większość kościołów również niestrudzenie pracuje, by zaspokajać potrzeby najsłabszych w swojej społeczności, i robią to we współpracy z innymi.

„Kościoły i organizacje zmieniły sposób, w jaki funkcjonują, przy jednoczesnym utrzymaniu swojej podstawowej misji i wizji. Budynki mogą być zamknięte, ale sam kościół jest jak najbardziej otwarty i pełen pasji, by głosić Jezusa i pomagać najsłabszym w naszym społeczeństwie.

„Mamy nadzieję, że raport 'Zmieniający się Kościół' pomoże rządowi i mediom zrozumieć zasadniczą rolę Kościoła, i zachęci kościoły do dalszej twórczości, jeśli chodzi o misję i współczucie” – zakończył Lynas.

Wśród objętych badaniem denominacji znalazły się: Kościół Anglii, Kościół Baptystyczny, Kościół Zielonoświątkowy Elim, Assemblies Of God, Redeemed Christian Church of God, Kościół Metodystyczny, New Frontiers, Kościół Prezbiteriański i kościoły niezależne. Badanie zostało przeprowadzone przez Evangelical Alliance we współpracy z organizacją charytatywną Stewardship and Eido Research.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button