Wieści wydawnicze

Utrzymać namaszczenie – David Ravenhill

Utrzymać namaszczenie - David RavenhillMoim pragnieniem jest oglądać dojrzały kościół, wzrastający dzięki głębokiej relacji z Bogiem.
– David Ravenhill

Chcesz uniknąć bycia kolejną ofiarą przywództwa? Ta książka jest dla ciebie! napisana przez doświadczonego i starszego sługę Bożego, powinna być obowiązkową lekturą dla wszystkich zaangażowanych w służbę.
– Dr Michael R. Brown

Wytrwanie w służbie często jest trudniejsze niż jej rozpoczęcie. Utrzymanie namaszczenia i ognia Bożego jest konieczne, aby dokończyć biegu. „Utrzymać Namaszczenie” to lektura obowiązkowa dla każdego, kto pragnie tego dokonać.
– Pastor Kamil Hałambiec

Autor omawia tak ważne zagadnienia jak: zależność, intymność, autorytet, wytrwałość, czystość, empatia, uniżenie, uwielbienie, integralność.

Autor: David Ravenhill
Wydawnictwo: Pentekoste

Tytuł: Utrzymać namaszczenie

Zamówienia można składać pisząc na adres: wydawnictwo.pentekoste@gmail.com
Cena 25 zł

Spis treści:
Przedmowa
Wstęp
Część I – Budowanie mocnego fundamentu
Rozdział 1 – Odrzucanie dziecinnych rzeczy
Rozdział 2 – Rozumienie celu krzyża
Rozdział 3 – Służenie Bogu celem w twoim pokoleniu
Rozdział 4 – Głód intymności z Bogiem
Rozdział 5 – Uczenie się bojaźni Bożej
Rozdział 6 – Przygotowywanie drogi Pana
Część II – Przygotowanie do służby
Rozdział 7 – Narodziny służby
Rozdział 8 – Lekcje przywództwa
Rozdział 9 – Trzy krytyczne kwestie na drodze do dojrzałości
Rozdział 10 – Instrukcje dla wierzących jako królów
Rozdział 11 – Instrukcje dla wierzących jako kapłanów
Część III – Wypełnianie wizji
Rozdział 12 – Twoja służba wstawiennicza
Rozdział 13 – Czas dorosnąć!

Fragment książki „Utrzymać namaszczenie”

Przedmowa

Powiedzmy sobie wprost: Jeśli porównalibyśmy Kościół do linii lotniczej, wielu klientów wahałoby się latać. Nasze standardy są niskie; nasza gwarancja bezpieczeństwa jest fatalna. Pozwalamy prawie każdemu przebywać w kokpicie, bez względu na to, czy jest on wykwalifikowany.
Kiedy ci „piloci” są zmuszeni do porzucenia swoich samolotów, to niestety zazwyczaj pasażerowie są tymi, którzy cierpią najbardziej. Niektórym udaje się odejść z niewielkim problemami. Inni dołączają do rosnącej listy ofiar, które nigdy nie wyleczą się ze swoich ran.

POWOŁANY, ZGODNY, POSŁANY

Lista kwalifikacji przywódczych zawarta w I Liście do Tymoteusza 3 dla biskupów, diakonów i ich rodzin zdaje się mieć niewiele wspólnego z tym, że dana osoba ma „powołanie”, by lecieć. Boskie powołanie i obdarowanie od Pana jest oczywiście istotne, ale jeśli występuje jedynie ono, jest niewystarczające. Naszą niedojrzałością i nierozwiniętym charakterem możemy zniszczyć własną służbę, którą budowaliśmy z pomocą obdarowania i powołania. Bez charakteru ostatecznie doprowadzimy do autodestrukcji.

Wszyscy zbyt często słyszymy o duchowych przywódcach, którzy choć ogłaszali, że są napełnieni Duchem Boga, musieli ustąpić ze względu na niewierność małżeńską, wykroczenia finansowe czy inne etyczne kwestie. Dlaczego? Jednym z największych błędów dzisiejszego kościoła jest wywyższenie naturalnych predyspozycji i obdarowania duchowego kosztem pobożnego charakteru.

Przez „charakter” mam na myśli dostosowywanie się do obrazu Chrystusa. Widzisz, greckie słowo charakter pochodzi od słowa die, oznaczającego wybijanie monet. Niesie w sobie myśl obrazu, wybijania monet, kopiowania i podobieństwa. Bóg jest drobiazgowy w tym, kogo wybiera. Szuka mężczyzn oraz kobiet dojrzałości i pięknego charakteru.

Bóg po pierwsze zaczyna od powołania: „Chodź, podążaj za Mną…”. Później kontynuuje w kwestii zgodności: „…a Ja uczynię cię”. Kończy zaś posłaniem: „Idź”. Jednak wielu myli Jego powołanie z Jego posłaniem.

Przykładowo – Mojżesz, jako młody człowiek znał powołanie Boże: „Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli” (Dz 7,25). Musiało dopiero minąć 40 lat, w trakcie których Bóg pracował nad tym, by uczynić Mojżesza „zgodnym”, by mógł zostać posłany do wykonania zadania.

Podobnie i Jezus – jako młody chłopiec wiedział, że Jego powołaniem jest dbać o interes Swojego Ojca. Przez kolejne lata wzrastał w mądrości i przychylności u Boga i ludzi – to Jego praca nad zgodnością. Następnie, w wieku 30 lat, Jezus otrzymał posłanie od Ojca: Boży Duch został posłany, by na Nim spocząć.

Powołanie to nie wszystko. Posłanie to nie wszystko. Musimy być zgodni z obrazem Chrystusa.

Cel naszego Ojca niebieskiego to:
…aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. (Ef 4,13–16)

Dopóki nie będziemy zgodni z obrazem Chrystusa, dopóki nie dorośniemy, nasze życie i praca dla Pana będą niekompletne i zawodne w świetle wieczności.

KLUCZOWE KWESTIE KONFRONTUJĄCE DZISIEJSZY KOŚCIÓŁ

Ta książka nie została zaprojektowana tak, by być kompletnym i kompleksowym podręcznikiem chrześcijańskiej dojrzałości. Nie została również napisana jedynie dla osób, które stają za kazalnicą, czy dla wszystkich tych wierzących, którzy mają powołanie do pracy w służbie w kościele. Podzieliłem raczej książkę na trzy części skupiające się na kluczowych według mnie kwestiach, z którymi musi zmierzyć się zarówno każdy wierzący, jak i Kościół jako całość.

Pierwsza część, Budowanie mocnego fundamentu, dostarcza instrukcji wzrastania w Bogu, rozumienia i służenia Bożemu celowi. Wzmaga nasze pragnienie Boga, uczy bojaźni Pańskiej i zgodności z Jego charakterem.

Druga część, Przygotowanie do służby, bada kilka życiowych zasad, które powinny funkcjonować w życiu wierzącego, zanim będzie on w pełni wyposażony do wejścia w służbę. W końcu nie bez powodu Pismo Święte wskazuje, że przywódcy niosą nie tylko większą odpowiedzialność, ale i są w większym stopniu rozliczani. Dlatego też ta część sprawdza moralne i duchowe wymagania przywództwa, czerpiąc lekcje z życia takich liderów, jak Mojżesz, Jozue, Abraham i Dawid. Zbadamy również nasze przywileje i odpowiedzialności w roli królów i kapłanów.

Ostatnia część, Wypełnianie twojej wizji, opisuje, jak mamy funkcjonować jako dojrzali święci, mając udział zarówno w ofierze, jak i służbie w Bożym królewskim kapłaństwie przez wstawiennictwo, świętowanie i głoszenie. Skonfrontujemy tu wciąż trwającą bitwę między dobrem i złem w sferze duchowej. Zobaczymy, że prowadzenie walki duchowej jest niezbędne.

Dane techniczne:
Tytuł: Utrzymać namaszczenie
Liczba stron: 188
Format: A5
Autor: David Ravenhill
Okładka: miękka
ISBN: 9788362352326

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button