Wieści wydawnicze

Sztuka mediacji – Ken Sande

Najlepszy poradnik z dziedziny rozwiązywania konfliktów – Josh McDowell

Sztuka mediacjiKonfliktów i sporów nie sposób uniknąć. Czasem osiągnięcie pokoju wydaje się wręcz niemożliwe. Gdy ludzie ścierają się ze sobą w sądzie, na zebraniu w kościele, w sypialni czy w pracy, więzi między nimi często bywają mocno osłabione. Konflikt powoduje nieoszacowane straty czasu, energii, pieniędzy i możliwości w każdej dziedzinie życia. Najgorsze jest to, iż może on przekreślić także nasze chrześcijańskie świadectwo.

Kiedy wierzący wikłają się w różne kłótnie, mało kto potraktuje poważnie głoszone przez nich przesłanie o niosącej pojednanie miłości Jezusa Chrystusa. Jeśli jednak uczniowie Jezusa nauczą się sztuki mediacji, mogą przemienić konflikt w okazję do cementowania i utrwalania cennych więzi oraz świadczenia swym życiem o miłości i mocy Chrystusa.

Niestety niewielu wierzących rozumie, na czym polega zgodne z Biblią zaangażowanie w konflikt oraz właściwa na niego reakcja.

Przyczyna tkwi często w tym, iż ulegają oni uporczywej presji współczesnej zlaicyzowanej kultury, która skłania każdego do kierowania się egoizmem i relatywizmem, tak typowymi dla dzisiejszego świata. Zamiast rozstrzygać powstające między ludźmi rozbieżności w sposób ściśle biblijny, często odpowiadają na konflikt unikami, manipulacją oraz dominacją.

Książka ta pomoże czytelnikom nauczyć się, jak w miejsce światowych metod rozwiązywania sporów wprowadzić wzorce biblijne. Ken Sande w sposób prosty, a zarazem wyczerpujący omawia temat podejścia do konfliktów. Ponieważ prezentowane przez niego ujęcie jest solidnie oparte na Słowie Bożym, zawarte w książce porady okazują się skuteczne w rozwiązywaniu konfliktów wszelkiego rodzaju. Znajdują one zastosowanie nie tylko w życiu codziennym, ale także w zapobieganiu rozwodom, przeciwdziałaniu podziałom w kościele czy polubownemu załatwianiu sporów biznesowych w miejsce rozpraw sądowych.

Praktyczne i sprawdzone metody biblijne mają na celu osiągnięcie czegoś więcej niż tylko zawieszenie broni. Prowadzą ku autentycznemu, odmieniającemu życie pojednaniu z członkami rodziny, współpracownikami, braćmi w wierze czy partnerami w biznesie.

Dane książki:

Tytuł: Sztuka mediacji
Autor: Ken Sande
Data i miejsce wydania: Warszawa 2020
Format: 150 x 222 mm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 312
Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Recenzje

„Sztuka mediacji to wspaniały i wnikliwy podręcznik biblijnego czynienia pokoju i pojednania, który odmieni życie chrześcijan XXI wieku”.
— William L. Sheals, pastor, Hopewell Missionary Baptist Church,Norcross, Georgia

„Teologię rozwiązywania konfliktów utkał Sande w gobelin ukazujący Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię jako jedyny rzeczywisty fundament czynienia pokoju… Zdecydowanie rekomenduję to «nowe i poprawione» wydanie”.
— Dennis Rainey, prezes organizacji FamilyLife, gospodarz audycji radiowej

FamilyLife Today „Obecne pokolenie wierzących zostało powołane do autentycznego chrze-ścijańskiego czynienia pokoju i pojednania. W książce Sztuka mediacji Ken Sande pokazuje, jak to robić. Każdy duszpasterz i lider chrześcijańskipowinien przeczytać tę książkę”.
— R. Albert Mohler Jr., prezes Seminarium Teologicznego Południowych Baptystów

„Trzecie wydanie książki Sztuka mediacji jest zaiste wybitne. Konflikt makorzenie głęboko w sercu, lecz istnieje chwalebnie wyzwalający lek, a do-wiecie się o nim z kart tej książki, odmieniającej życie i naprawiającej więzi”.
— Bruce W. Green,dziekan Szkoły Prawa na Uniwersytecie Liberty

„Rodzinę Bożego przymierza powinna charakteryzować kultura ewangelicznej jedności. Książka Sztuka mediacji daje nadzieję na zwycięstwo w tym, co często bywa zaciekłą bitwą o jedność”.
— Susan Hunt, autorka książki

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button