Wieści wydawnicze

Świętość Boga – Robert Charles Sproul

Świętość BogaW obecnych czasach, gdy chrześcijaństwo staje się bezrefleksyjne pod wpływem nauczania, w myśl którego powinniśmy być z Bogiem „za pan brat”, nazywać go „tatusiem” i kumplować się z Nim; w czasach, kiedy w kościołach zamiast Ewangelii głosi się humanizm lub mora- lizm; w dobie rozczarowania chrześcijaństwem polskim i związanej z tym społecznej frustracji składamy na Państwa ręce książkę wielebnego R.C. Sproula Świętość Boga. Zawarta w niej refleksja zmusza nas, abyśmy powrócili do podstawowej biblijnej prawdy o Bogu, który jest zarówno kochający, jak i sprawiedliwy.

Fragment z 1 rozdziału

Gdybyśmy zapytali grupę chrześcijan, co jest najwyższym priorytetem Kościoła, z pewnością otrzymalibyśmy cały wachlarz odpowiedzi. Część wymieniłaby ewangelizację, część – działalność społeczną, a jeszcze inni wspomnieliby o duchowym pokarmie. Nie usłyszałem jeszcze nigdy, by ktoś zaczął mówić o tym, co było priorytetem dla Jezusa.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie […]” (Mt 6:9), powiedział Jezus. Pierwsze zdanie nie jest prośbą. Raczej zwrotem grzecznościowym. Następnie padają słowa: „niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo” (Mt 6:9-10). Często mylimy „niech będzie uświęcone twoje imię” z samym zwrotem grzecznościowym, jakby ta część brzmiała: jest uświęcone twoje imię. W takim przypadku słowa te byłyby jedynie przypisaniem chwały Bogu. Jednak Jezus powiedział coś innego. Sformułował je jako prośbę – pierwszą prośbę. Powinniśmy modlić się, aby imię Boga było uświęcone, a Bóg postrzegany jako święty.

Modlitwa ta zawiera swego rodzaju porządek. Boże królestwo nie przyjdzie nigdy tam, gdzie Boże imię nie jest uznawane za święte. Jego wola nie dzieje się na ziemi, jak w niebie, jeśli bezcześci się na niej Jego imię. W niebie imię Boga jest święte. Aniołowie wypowiadają je w nabożnym szepcie. Niebo to miejsce, gdzie cześć wobec Boga jest doskonała.

Głupstwem byłoby szukać królestwa tam, gdzie Bóg nie jest czczony.

To, jak rozumiemy osobę i charakter Boga Ojca, ma szeroki wpływ na nasze życie, wykraczający poza tak zwaną sferę religijną. Jeśli Bóg jest stwórcą całego wszechświata, to w nieuniknionym następstwie jest również Panem całego wszechświata. Nie ma takiej części świata, która pozostawałaby poza zasięgiem Jego panowania. Oznacza to, że żadna część mojego życia nie może pozostawać poza Jego panowaniem. Jego świętość ma prawo głosu w temacie gospodarki, polityki, sportu, relacji – w każdym temacie, który nas dotyczy.

Dane książki

Tytuł: Świętość Boga
Autor: Robert Charles Sproul
Wydawnictwo: Fundacja „Europejska Misja Chrześcijańska”

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button