Wieści wydawnicze

Słowo Życia. Podręcznik do nauczania Słowa Bożego

Słowo Życia. Podręcznik do nauczania Słowa BożegoZ dumą prezentujemy poprawione wydanie podręcznika do szkoły niedzielnej „Słowo Życia”. Do publikacji tej książki doprowadził trzydziestoosobowy Zespół do Rozwoju Programu składający się z teologów, kaznodziejów, dyrektorów szkoły niedzielnej, nauczycieli szkoły niedzielnej i zielonoświątkowych wiernych różnych zawodów. Ofiarna praca tych bożych ludzi oraz boże błogosławieństwo sprawiły, że dzieło to stało się realne.
Thomas Idiculla, PhD
Harvard Medical School

„Słowo Życia” to pierwszy z czterech podręczników dotyczących fundamentów wiary („Słowo”, „Chrystus”, „Kościół”, „Życie”). Prezentuje on oparte na Biblii materiały, które uwzględniają współczesne potrzeby wierzących w zmieniającym się świecie. Jest moim przywilejem móc współpracować z tak licznym gronem wybitnych teologów, kaznodziejów i pastorów. Polecam ten podręcznik, gdyż będzie on użyteczny na wielu płaszczyznach budowania kościoła.

Pastor Kamil Hałambiec
Dyrektor Chrześcijańskiej Misji PENTEKOSTE
Wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej

Dobry podręcznik nauczania powinien być biblijny, praktyczny oraz użyteczny z punktu widzenia pedagogiki. Mogę uczciwie powiedzieć, że w tym tomie udało się spełnić te kryteria i śmiało mogę polecić go wszystkim zborom.

– Thomson K. Mathew, DMin, EdD
Dean School of Theology and Missions
Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma

Niniejszy podręcznik to doskonałe narzędzie dla wszystkich katechetów, liderów grup domowych i młodzieżowych. Znajdą oni w nim uporządkowaną zielonoświątkową naukę zaprezentowaną w ciekawy sposób. Wszystkie tematy zostały opracowane z myślą by odpowiadały nauczaniu biblijnemu oraz wysokim standardom nauczycielskim. Ponadto jest to podręcznik nowoczesny, odpowiadający na potrzeby współczesnego młodego człowieka.

Daniel Kalinowski
teolog, wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej

Książka, którą trzymasz w ręku służy za narzędzie do poznawania Słowa Bożego. Można z niej korzystać na wiele sposobów w nauczaniu kościelnym, na lekcjach biblijnych, ale także na grupach domowych. Autorzy w budowaniu lekcji kierowali się m.in. takimi kryteriami jak: komunikatywność, zielonoświątkowe doktryny i wierzenia. Wszechstronność i współczesność materiałów umożliwiła jej wydanie w wielu krajach świata, poprzez różne kręgi zielonoświątkowe. Jestem przekonany, że „Słowo Życia” będzie błogosławieństwem dla wierzących w Polsce.

Rev. Dr Joy Joseph
Przewodniczący Rady SSNAK

Cena książki to 28 zł. Można ją zamówić pisząc na email: wydawnictwo.pentekoste@gmail.com

Wydawca: Pentecoste

Spis treści książki „Słowo Życia”:

Przedmowa ……………………………………………………………………………. 7
Wprowadzenie ……………………………………………………………………… 11
Do czytelnika ……………………………………………………………………….. 13

Słowo

1. Wprowadzenie do Biblii ………………………………………………. 19
2. W jaki sposób Biblia przybrała obecny kształt? ………………. 25
3. Autorytet i nieomylność Biblii ………………………………………. 29
4. Biblia i nauka ……………………………………………………………… 35
5. Biblia i czasy ostateczne ………………………………………………. 41
6. Przykazania Boże ………………………………………………………… 47
7. Obietnice Boże ……………………………………………………………. 51
8. Boży plan dla ludzkości ……………………………………………….. 57
9. Przesłanie Biblii ………………………………………………………….. 61

Chrystus

1. Chrystus w Starym Testamencie ……………………………………. 69
2. Wyjątkowe narodziny Jezusa ………………………………………… 73
3. Upamiętanie ……………………………………………………………….. 77
4. Przyjęcie zbawienia ……………………………………………………… 81
5. Przeznaczenie ……………………………………………………………… 85
6. Czynienie różnicy ………………………………………………………… 89
całość.indb 5 2016-12-15 13:27:39
6 Słowo Życia. Podręcznik do nauczania Słowa Bożego

Kościół

1. Kościół ………………………………………………………………………. 95
2. Wspólnota ………………………………………………………………….. 99
3. Podstawowe doktryny chrześcijańskie …………………………. 103
4. Oddawanie chwały i uwielbienie …………………………………. 107
5. Chrzest wodny …………………………………………………………… 113
6. Stół Pański ………………………………………………………………… 117
7. Duch Święty ……………………………………………………………… 121
8. Uzdrowienie ……………………………………………………………… 125
9. Misja Kościoła ………………………………………………………….. 129

Życie
1. Należysz do Boga ………………………………………………………. 135
2. Bojaźń boża ………………………………………………………………. 139
3. Zrozumieć naszych rodziców ………………………………………. 145
4. Szanowanie bożych przywódców ………………………………… 151
5. Przyjaźnie …………………………………………………………………. 155
6. Dobre i złe decyzje …………………………………………………….. 161
7. Nie idź na kompromis – niezależnie od wszystkiego ……… 167
8. Jak sobie radzić z Internetem …………………………………….. 173
Wykaz skrótów ksiąg biblijnych ……………………………………… 177

Tytuł: Słowo Życia. Podręcznik do nauczania Słowa Bożego

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button