PrześladowaniaZe świata

Rosja: Szkoły teologiczne pozbawione licencji

Moskwa
Zdjęcie: Michael Siebert z Pixabay

6 kwietnia Instytut Teologiczny kościoła luterańskiego w Ingrii stracił licencję dla szkół wyższych. Inna luterańska szkoła wyższa w Rosji zmaga się z podobnym problemem. Licencje straciły też szkoły Unii Baptystycznej i Unii Zielonoświątkowej, a inne szkoły otrzymały zakaz przyjmowania nowych studentów.

Te działania zaczęły się po tym, gdy inspektorzy określili, że szkoły nie trzymają się federalnych standardów edukacyjnych, chociaż prawnie nie są do tego zobowiązane. Zwierzchnicy szkół dotkniętych restrykcjami twierdzą, że struktura ich programów jest zupełnie różna od innych szkół objętych wymogami licencyjnymi. Zgodnie z rosyjskim prawem, religijne instytucje edukacyjne, jeśli chcą, mogą zdecydować się na stosowanie federalnych wytycznych, ale nie są do tego zobowiązane.

Trudności związane z edukacją duchowieństwa

By obejść ostatnie ograniczenia i nie zamykać szkół, niektóre instytucje edukacyjne zdecydowały się przejść na niższy poziom licencji. Może to jednak tworzyć dalsze trudności związane z edukacją duchowieństwa. Rosja uchwaliła niedawno prawo, zgodnie z którym każdy, kto chce służyć w organizacji religijnej, musi zdobyć wykształcenie w Rosji. Ci, którzy otrzymali zagraniczne wykształcenie, będą musieli przejść dalsze szkolenie w szkole rosyjskiej, zanim będzie im wolno zacząć służbę. Gdy jednak chrześcijańskie szkoły wyższe tracą licencje jako instytucje wyższego wykształcenia, nie będą mogły zapewnić koniecznej edukacji.

Módlmy się za zwierzchników teologicznych szkół wyższych, zmagających się z tym nowym zamętem prawnym, by nadal mogli zapewniać edukację religijną na właściwym poziomie.

Źródło: Forum 18
za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Inne
Rosja: Represjonowanie osób mówiących o Jezusie

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button