Wieści wydawnicze

Pokora i ty – Jerry Bridges

Pokora i ty O autorze i książce: Jerry Bridges – (1929–2016), amerykański misjonarz ewangelikalny, mówca i autor wielu popularnych książek. Polskim czytelnikom znane są takie tytuły, jak „Dążenie do świętości”, „Ćwiczenie się w pobożności” oraz „Przemieniająca łaska”. Książki te są efektem wieloletniego zaangażowania ich autora w działalność międzynarodowej i międzywyznaniowej organizacji „Navigators”. Misja ta koncentruje się na pozyskiwaniu ludzi dla Chrystusa i czynieniu ich Jego uczniami.

Naśladowanie Jezusa, wierność ewangelii i kształtowanie charakteru chrześcijanina, to najczęściej poruszane przez Jerry’ego Bridgesa tematy. Tym razem ukazuje nam drogę do życia pełnego pokory, nawiązując do ośmiu błogosławieństw z wygłoszonego przez Jezusa Kazania na Górze.

Dzięki pokorze błogosławieństwo, szczęście i spełnienie mogą stać się udziałem każdego zbawionego z łaski człowieka. Lektura tego swoistego testamentu skromnego wyznawcy i ucznia Jezusa z pewnością będzie źródłem wielu refleksji oraz zachęci nas do pójścia za Chrystusem.

Dane książki:

Autor: Jerry Bridges
Oprawa: miękka
Stron: 220
Wydawca: Wydawnictwo CLC

Ze wstępu

Pokora to, po miłości, druga najczęściej nauczana cecha charakteru w Nowym Testamencie. Raz policzyłem, że w Nowym Testamencie nauczanie o miłości występuje pięćdziesiąt razy (w formie nakazu lub przykładu), a o pokorze – czterdzieści. Uważam, że te dwie cechy stanowią fundament charakteru chrześcijanina. Wszystkie pozostałe w jakimś stopniu opierają się na tych dwóch.

Mimo to tak rzadko można o nich usłyszeć kazanie albo przeczytać książkę. Myślę, że to dlatego, że są dla nas takie zawstydzające. Każdy uczciwy nauczyciel biblijny, gdy przemawia lub pisze, zdaje sobie sprawę, jak daleko jego własne życie rozmija się ze wzorcem, stąd istnieje pewna niechęć do nauczania na ten temat. Nikt nie chce pouczać innych na temat, w którym sam uczynił tak małe postępy. Ja też przez lata opierałem się przed nauczaniem z trzynastego rozdziału Pierwszego Listu Pawła do Koryntian, rozdziału o wielkiej miłości, i odczuwałem jeszcze większe opory przed pisaniem na temat pokory – nie chciałem być posądzony o to, że chwalę się swoją pokorną postawą.

W końcu doszedłem do przekonania, że zadaniem nauczyciela biblijnego jest odsyłać do Słowa Bożego, a nie wskazywać na siebie.

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button