MuzykaRóżne

Pięć ukraińskich pieśni uwielbienia na czas wojny i pokoju

worship
Image: Daniel Schaffer / Unsplash

W czasie ostrego konfliktu, chrześcijanie na Ukrainie nadal ogłaszają, że ich Bóg jest „Mocny, aby zbawić”.

Gdy naród Ukrainy mierzy się z wojną, wierzący z całego kraju, w tym wielu chrześcijan ewangelikalnych, nadal gromadzi się, by wielbić Boga gdziekolwiek są.

W międzynarodowych mediach informacyjnych widzimy i słyszymy relacje o ludziach stłoczonych na miejskich placach i w podziemnych bunkrach, by zanosić modlitwy wstawiennicze, oraz chroniących się w kościołach i śpiewających w miejscach publicznych. Ich wytrwałość w ucisku jest świadectwem mocy modlitwy i dziękczynienia w najbardziej mrocznym czasie.

Odkąd w 1991 roku Ukraina stała się państwem niepodległym, większość ukraińskiej muzyki uwielbienia to zachodnie pieśni dziękczynne, tłumaczone na język ukraiński. Lecz jako amerykański wykładowca*, misjonarz i lider muzyki uwielbienia, regularnie odbywający wyjazdy szkoleniowe na Ukrainę, jestem częścią rozwijającego się ruchu promującego oryginalną, ukraińską muzykę uwielbienia – napisaną przez i dla Ukraińców – muzykę, która obejmuje piosenki reprezentowane na poniższej liście Spotify.

Mam nadzieję, że któregoś dnia chrześcijanie z Zachodu zaczną tłumaczyć ukraińskie piosenki i śpiewać je po angielsku. Gdy w najbliższą niedzielę zbierzemy się w kościołach, niech te piosenki będą dla nas przypomnieniem, by „modlić się za Ukrainę”.

1. „Bóg Wielki!”(Modlitwa za Ukrainę)

To „narodowy hymn duchowy” Ukrainy, МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ, pieśń znana większości Ukraińców. Nagrany do niej teledysk ukazuje wiele różnych obszarów kraju. Oto tłumaczenie tekstu:

Panie, Wielki i Wszechmocny,
Chroń naszą umiłowaną Ukrainę,
Błogosław ją wolnością i światłem
Twoich świętych promieni.

Nauką i wiedzą oświecaj nas,
swoje małe dzieci.
W miłości czystej i wiecznej
pozwalaj nam, Panie, wzrastać.

Modlimy się, Panie Wszechmocny
Chroń naszą umiłowaną Ukrainę,
Obdarz nasz naród i kraj
wszelką swoją życzliwością i łaską.

Błogosław nas wolnością, błogosław nas mądrością,
Zaprowadź do życzliwego świata
Błogosław nas, Panie, dobrym losem
Na zawsze i na wieki.

2. „Do Ciebie”, autor: Andriy Hryfel

Ta piosenka nosi tytuł „до Теье”, co znaczy „Do Ciebie”. To dość znany utwór, szczególnie w kręgach ewangelikalnych. Jego twórca, Andriy Hryfel, był znaczącym liderem młodzieżowym, pastorem i starszym kościoła, liderem uwielbienia i autorem piosenek; zmarł nagle w zeszłym roku. Oto tłumaczenie tekstu:

Zwracam się do Ciebie, Panie, zwracam się do Ciebie, Panie.
Ciepło Twoich rąk odnawia wiarę na każdym moim kroku
Twoja łaska daje mi siłę, by iść
Jesteś moją mądrością, w Tobie mogę przejść przez wszystko.

Tęskniłem za Tobą przez całe moje życie
Oczekuję na spotkanie z Tobą w Niebie.

Dla Ciebie moja miłość, dla Ciebie moje ścieżki
Znów jestem Ci posłuszny, by zachować wiarę.
Pragnę Cię jak dziecko pragnie matki,
Jak sucha ziemia pragnie deszczu, tak pragnę Ciebie.
Patrzę na Ciebie, gdy jestem wyczerpany w walce
Modlę się do Ciebie, bo wierzę, że moje zwycięstwo jest w Tobie.
Trzymam się Słowa, ten świat nie pokona Twojej miłości.

Kocham Cię, żyję dla Ciebie, jesteś moim Bogiem.

3. „Zaśpiewam”, autorstwa Marii Kuchurian i Diany Yakovyn


To nowsza piosenka, napisana przez dwie niedawne absolwentki seminarium, które właśnie zdobyły krajową nagrodę na obszarze muzyki uwielbienia. Oto słowa:

On jest Tym, który podnosi i otacza pokojem.
Jego miłość jest wielka! Będę się Go trzymać.
Gdy serce ciężkie, On usuwa kamień,
łagodnie obejmuje. O mój święty Jezus!

Zaśpiewam, zaśpiewam, zaśpiewam zmartwychwstałemu Królowi!

Jego ręka jest ze mną. On jest blisko, tutaj, wiem
Czuję w moim sercu, modlę się do Niego!
Ogrzewa miłością i ociera łzy
Lojalny przyjaciel na zawsze. Jego imię to Jezus!

Wybrałeś mnie i postawiłeś, wybrałeś mnie, podniosłeś!
Wybrałeś mnie i przebaczyłeś, wybrałeś mnie, podniosłeś!
Wybrałeś mnie i napełniłeś, wybrałeś mnie, podniosłeś!

4. „Modlitwa Pańska”

Modlitwa Pańska jednoczy ukraińskich chrześcijan, łącznie z kościołem prawosławnym, który jest dominującą tradycją religijną w kraju. Na każdym międzywyznaniowym zgromadzeniu, wszyscy wstają, by w akcie uwielbienia wspólnie modlić się jej słowami.

5. „Mocny, by zbawić”, Hillsong Ukraina

Piosenka Hillsong „Mocny, by zbawić”, pochodząca z 2006 roku, jest śpiewana na Ukrainie prawie od czasu swojego powstania. Nagranie wideo, zarejestrowane zaledwie dzień czy dwa dni temu, ukazuje uczniów śpiewających wspólnie przy zgaszonych światłach, gdy niedaleko od nich właśnie zaczęła się walka o Kijów.

Co znaczące, to utwór śpiewany po rosyjsku, nie ukraińsku. Trzeba zauważyć, że nie każdy, kto mówi po rosyjsku jest Rosjaninem, mimo obecnej propagandy. To prawdziwi Ukraińcy, którzy posługują się językiem rosyjskim. Większość Ukraińców jest praktycznie dwujęzyczna, w takim czy innym stopniu.

Autor: Fred Heumann

*Fred Heumann jest zwierzchnikiem MusicWorks International, a od 2021 roku współpracuje z seminarium w Kijowie na Ukrainie, prowadząc zajęcia dla studentów i współtworząc konferencje dla liderów uwielbienia.

Źródło: Christianity Today

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button