Prześladowania

Nowe prawo oznacza całkowite podporządkowanie grup religijnych Komunistycznej Partii Chin

Chiny Modlitwa za osamotnionych chrześcijan
Chiny. Modlitwa za osamotnionych chrześcijan.

Od 1 lutego 2020 r. zaczną być stosowane w Chinach „Środki administracyjne dla grup religijnych”, które uzupełniają już i tak niezwykle restrykcyjne „Przepisy dotyczące spraw religijnych”, wprowadzone w życie 1 lutego 2018 r. Wszelkie aktywności, masowe imprezy, a nawet programy będą wymagały zgody Biura do Spraw Religijnych. Organizacje religijne zostaną zmuszone do „upowszechniania zasad i polityki Komunistycznej Partii Chin” poprzez edukowanie „personelu religijnego i religijnych obywateli” i wspierania kierownictwa Komunistycznej Partii Chin”.

Tekst „Środków administracyjnych dla grup religijnych”, opublikowany 30 grudnia ubiegłego roku przez Xinhua, składa się z sześciu rozdziałów i 41 artykułów dotyczących organizacji, funkcjonowania, zarządzania, nadzoru, projektów oraz administrowania finansami wspólnot i grup na poziomie krajowym i lokalnym. Każdy aspekt życia wspólnot religijnych, jak ich tworzenie, organizacja spotkań, codzienne funkcjonowanie, itp., podlega zatwierdzeniu przez rządową agendę ds. spraw religijnych.

Oprócz powszechnej kontroli wszystkich działań społeczności religijnych nowe środki wymagają od personelu religijnego wspierania i promowania Komunistycznej Partii Chin

wśród wszystkich członków swych społeczności oraz doprowadzenie ich do całkowitego podporządkowania się jej.

Artykuł 5 „środków” stanowi, że „organizacje religijne muszą uznawać kierowniczą rolę Komunistycznej Partii Chin, przestrzegać konstytucji, przepisów ustawowych, wykonawczych, rozporządzeń i polityk, zachowywać zasadę niezależności i samorządu, przestrzegać dyrektyw dotyczących religii w Chinach, wdrażać wartości socjalizmu … ”.

Natomiast Artykuł 17 wymaga jeszcze więcej: „Organizacje religijne muszą upowszechniać zasady i politykę Chińskiej Partii Komunistycznej, a także ustawy i przepisy wykonawcze oraz regulacje dotyczące personelu religijnego i obywateli religijnych poprzez edukację personelu religijnego i obywateli religijnych w celu udzielania poparcia dla kierowniczej roli Komunistycznej Partii Chin, wspierania systemu socjalistycznego, podporządkowania się i podążania ścieżką socjalizmu o chińskich cechach … „.

Jak powiedział pewien katolicki ksiądz: „W praktyce twoja religia nie ma już znaczenia, czy jesteś buddystą, taoistą, muzułmaninem lub chrześcijaninem. Jedyną dozwoloną religią jest wiara w Komunistyczną Partię Chin”.

Źródło: AsiaNews
za Głos Prześladowanych Chrześcijan

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button