Wieści wydawnicze

Niosła mnie radość służby – Jan Szarek

 Niosła mnie radość służbyJeden z najwybitniejszych przedstawicieli społeczności protestanckiej w Polsce XX wieku i pierwszych dwóch dekad następnego stulecia – Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce, w wymiarze regionalnym, przede wszystkim bielszczanin par excellence, urodzony 13 lutego 1936 r. w Bielsku, jest autorem autobiografii wydanej z okazji 80-lecia urodzin, zatytułowanej „Niosła mnie radość służby”.

Z pewnością tytuł adekwatnie przedstawia zasadniczą treść przesłania książki.

Duch służby i towarzysząca mu radość były zasadniczymi bodźcami posługi duszpasterskiej i działalności publicznej Jana Szarka dla Kościoła, kraju i regionu – począwszy od dzieciństwa w Bielsku, poprzez posługę kapłańską na Mazurach (Nawiady), powrót do Bielska i objęcie stanowiska Seniora Diecezji Cieszyńskiej i przewodnictwo Kościołowi na najwyższym szczeblu, w skali ogólnopolskiej, w latach 1991 – 2000.

Autor w swoich wspomnieniach opisuje kulisy ważnych dla Kościoła procesów i wydarzeń, które miały miejsce podczas jego kadencji biskupa krajowego – a była to przede wszystkim zmiana formalnych i realnych ram życia instytucji i wspólnoty po upadku komunizmu. Dialog ekumeniczny podjął również z papieżem – Polakiem, Janem Pawłem II – o spotkaniach z którym czytamy w osobnym podrozdziale. Szczególnie ważnym aktem formalnym w relacjach protestancko – katolickich w Polsce była „Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” podpisana 29 października 1999r., co miało najważniejsze, uniwersalne znaczenie teologiczne i eklezjalne.

W kontekście zawarcia Konkordatu między Watykanem a Rzeczpospolitą Polską biskup podjął również starania o pełne i równorzędne uregulowanie relacji między państwem a kościołem luterańskim uważając pozycję Kościoła, jak i innych kościołów i mniejszościowych związków wyznaniowych za niedowartościowaną, jednak do zawarcia umów analogicznych do Konkordatu zdaniem biskupa Szarka nie doszło. Dziełem biskupa było także powołanie do życia Wydawnictwa „Augustana” w Bielsku- Białej, która stanowi ważny i widoczny dorobek jego działań.

We wcześniejszych latach,

jeszcze w okresie PRL-u, wiele energii Jan Szarek poświecił zagadnieniom charytatywnym, między innymi pozyskiwaniu i dystrybucji darów z bogatszych krajów protestanckich, poświęcając się także dalszym inicjatywom pomocowym, takim, jak. np. Ewangelicki Dom Opieki „Soar”, czy rozbudowa Ośrodka Diakonii „Tabita”. Wiele zainteresowania kierował również ku sprawom oświatowym i młodzieżowym.

Podtytuł mówiący o czasach przemian wskazuje na doniosłość kontekstów dziejowych tworzących często analogię do prekursorskich czasów i misji bpa Juliusza Burschego, o czym autor również nadmienia.

Odnosząc się do swoich zadań biskupa krajowego można zacytować przewodnią wypowiedź bpa Burschego przytoczoną w książce, gdzie w wywiadzie dla „Zwiastuna Ewangelickiego” z 25 listopada 1934 r. powiedział – „Jestem przekonany, że ewangelicyzm w ogóle, a szczególnie polski, ma swoje posłannictwo w naszym kraju (…) Walory, jakie posiadamy (…), są potrzebne naszemu krajowi i dlatego mówię, że nie darmo nas tu Bóg postawił (…). praca całego mego życia była nacechowana pragnieniem, aby uczynić nasz Kościół bliskim, aby wykazać, że nie jesteśmy obcy, ale swoi, choć wierzymy inaczej, ale nasza wiara przynosi pożytek Polsce”. Słowa te stały się przykładem i mottem także dla autora omawianych wspomnień z kolejnych czasów przemian.

Syn Śląska Cieszyńskiego i Górnego

Dla Jana Szarka – „syna obydwu Śląsków – Cieszyńskiego i Górnego” – jak nieraz o sobie mawiał ze względu na pochodzenie rodziców i przywiązanie do ich tradycji, nowe horyzonty życia kościelnego oznaczały również przywrócenie pamięci o wielokulturowym dziedzictwie luteranizmu w Polsce, co było dla niego ważne i bliskie, jak ma to miejsce zasadniczo w życiu mieszkańców pogranicza. Istotnymi celami jego działalności było dążenie do pojednania między wyznaniami i narodami, za co otrzymał Nagrodę Śląskiego Szmaragdu w Katowicach.

Wspomnienia bpa Jana Szarka mają w swojej formie wyrazu charakter syntetyczny, łączą bowiem fakty z różnych sfer życia Kościoła z aspektami osobistymi i regionalnymi, co szczególnie przyciąga czytelników na Śląsku Cieszyńskim. Wspomnienia obejmują całokształt egzystencji osoby związanej z Kościołem i zawsze zauważającej działanie Opatrzności Bożej – począwszy od lat dziecięcych, kiedy zdolności ojca mechanika, założyciela pierwszej prywatnej firmy przewozu osób w przedwojennym Bielsku niezbędne dla wojska i Armii Czerwonej w trudnych latach powojennych pozwoliły mu zachować swoje miejsce w rodzinnym mieście. Swoją fascynację Kościołem autor przeżywał od najwcześniejszych lat ekscytując się zagadką, w jaki sposób ksiądz wchodzi na ambonę podczas nabożeństwa. Nie zabrakło i wspomnień dotyczących współpracy międzynarodowej i licznych podróży do wielu krajów na różnych kontynentach.

Ostatni rozdział poświęcony został emeryturze i życiu rodzinnemu – okresowi, o którym autor pisze iż „życie nie jest odpoczywaniem”.

Warto nadmienić, że poza sferą rodzinną, wspieraniem dzieci oddanych służbie publicznej – syna Piotra – proboszcza parafii w Starym Bielsku i córki Ewy, zasłużonej dla pomocy niewidomym ( zamieszkałej w Australii) biskup- senior pozostał bardzo aktywny zwłaszcza w przestrzeni „Bielskiego Syjonu”, ale lata te wykraczają już poza zakres książki.

Dla historyków Kościoła cennym materiałem uzupełniającym zawartym w książce są wystąpienia, wywiady i wypowiedzi Jana Szarka z różnych lat oraz bibliografia jego publikacji z lat 1962-2014.

Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu napisał we wstępie, iż książka wpisuje się dobrze w kontekst 500-lecia Reformacji. Dziś po śmierci Biskupa, kiedy odszedł do Pana jako ofiara pandemii koronawirusa 8 października 2020r., warto sięgnąć po tę wyjątkową lekturę, bardzo obszerną w treści, ale prawdziwie po luterańsku usystematyzowaną.

Szymon Broda

Wolontariusz „Biblioteki dla każdego” – działającej przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Skoczowie największej biblioteki protestanckiej o charakterze biblijno – ewangelizacyjno – misyjnym w Polsce.

Dane książki

Tytuł: Niosła mnie radość służby. Wspomnienia z czasów przemian
Autor: Bp Jan Szarek.
Bielsko – Biała, Wyd. Augustana 2016,
ISBN 978 – 83 – 62109- 85 – 2

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button