Kto stworzył Boga?
Prześladowania

Nielegalne Biblie zmieniają życie w Iranie

Posiadanie, drukowanie, import oraz dystrybucja Biblii są w Iranie nielegalne. Ponieważ Biblia jest tak trudna do zdobycia i niewielu ma własny egzemplarz Bożego Słowa, irańscy wierzący cenią ją jak skarb. Mimo zakazów i trudnej dostępności Biblii, chrześcijanie w Iranie zajmują się dystrybucją Słowa Bożego wśród swojego otoczenia.

Po otrzymaniu dostawy Biblii, nasi irańscy bracia i siostry osobiście rozdają egzemplarze obcym. Pukają do drzwi nieznajomych i dają Słowo Boże każdemu, kto chce przyjąć podarunek, czasem wkładając je do skrzynek pocztowych. Pracownicy terenowi opowiadają liczne historie o irańskich muzułmanach, którzy po raz pierwszy czytali Biblię po tym, co niespodziewanie znaleźli ją w skrzynce, po czym stali się naśladowcami Chrystusa.

Dziękujmy Bogu za Jego spisane Słowo, które dał ludziom na świecie, by mówić o swoim wielkim zbawieniu przygotowanym dla wszystkich narodów w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Dziękujmy Mu za wszystkich, którzy szerzą to Słowo, błogosławmy irańskich wierzących w ich wysiłkach przekazywania Biblii innym, oraz tych, którzy ich wspierają, dostarczając Biblie z zagranicy. Niech Pan prowadzi ich kroki, by docierali do głodnych Jego ewangelii o pokoju w Jezusie Chrystusie, i niech otwiera uszy czytających, by Jego przekaz trafiał do ich serc na chwałę Boga, który zbawia. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie… A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy…”. J 1:1-4.14

Źródło: Voice of the Martyrs
za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Inne: Iran: Dwoje chrześcijan zwolnionych z więzienia Evin

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button