Ze świata

Nepal: Wzrost kościoła w obliczu nowych wyzwań

Nepalscy chrześcijanie
Nepalscy chrześcijanie są zdeterminowani, aby zachować wierność Panu. Zdjęcie: International Mission Board

Nepalski kościół doświadczał znacznego rozwoju w ciągu ostatnich kilku lat. Chrześcijańska postawa okazywania miłości Chrystusowej poprzez opiekę nad sierotami, zwalczanie handlu ludźmi i pomoc w kształceniu zawodowym, nie pozostała niezauważona, nawet przez władze komunistyczne. Wyrazem docenienia pozytywnego wpływu kościoła były prośby o wsparcie ze strony władz.

Wraz ze wzrostem wpływów kościoła, a co za tym idzie, liczby wierzących w Chrystusa,

nasilają się także przeciwności. W wyniku rozprzestrzenienia się hinduskiego nacjonalizmu z Indii, na terenie Nepalu wprowadzono ustawę antykonwersyjną. Nasilają się także akty zastraszania chrześcijan. Przejawem rosnących napięć są groźby śmierci wobec przywódców kościelnych, niszczenie kościołów i pogróżki wobec dzieci uczących się w szkołach.

Według Joe Handley’a z Asian Access, chrześcijanie sprzeciwiają się zastraszaniu: „Nic nas nie powtrzyma”- deklarują. „Cokolwiek zrobi rząd, nie powstrzyma to dzieła Bożego, będziemy nadal posłuszni poleceniu Chrystusa, by nieść Ewangelię do wszystkich narodów i na krańce ziemi.” Nepalscy wierzący proszą o modlitwę, aby nadal mogli zwiastować Ewangelię łaski.

Módlmy się, by chrześcijanie w tym kraju nie dali się zastraszyć, lecz trwali w mocy i miłości Bożej (2 Tm 1,7). Niech nadal przybliżają Bożą miłość i pokój wielu osobom w Nepalu poprzez działania humanitarne i ewangeliczne.

Źródła: Mission Network News, International Christian Concern
za Głos Prześladowanych Chrześcijan

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button