RefleksjeZe świata

Mit przemysłu aborcyjnego o „normalnym doświadczeniu” aborcji w życiu matek zdemaskowany

ciąża

Nowe, recenzowane naukowo badanie, obejmujące okres ponad 15 lat i prawie osiem milionów ciąż, demaskuje fikcyjne twierdzenia przemysłu aborcyjnego, że aborcja to normalne doświadczenie dla matek z dziećmi.

Mity i pomówienia

Studium przeprowadzone przez badaczy z Charlotte Lozier Institute (CLI) wykazało, że wśród kobiet o niskich dochodach, które mają już dzieci, aborcja jest zjawiskiem nadzwyczaj niezwykłym, jeśli nie rzadkim.

Oto jeden z mitów przemysłu aborcyjnego, głoszony na stronie internetowej Planned Parenthood:

„Decyzja o wykonaniu aborcji nie oznacza, że nie chcesz lub nie kochasz dzieci. Faktycznie, sześć na dziesięć osób, które dokonują aborcji, ma już dzieci, a wiele z nich postanawia przerwać ciążę, by móc skupić się na dzieciach, które już posiadają”.

Jednak nowe studium, którego autorem jest dr James Studnicki i zespół badaczy CLI, zatytułowane „Estimating the Period Prevalence of Mothers Who Have Abortions: A Population Based Study of Inclusive Pregnancy Outcomes (Ocena okresowej przewagi matek, które dokonują aborcji: populacyjne studium pełnej liczby wyników ciąż), ujawnia, że spośród prawie pięciu milionów kobiet objętych programem pomocy socjalnej Medicaid, które przynajmniej raz w życiu były w ciąży, mniej niż 6 procent urodziło dziecko i miało aborcję.

Badacze ustalili, że kobiety z objętej analizą populacji prawie nigdy nie korzystały z aborcji jako narzędzia wydłużenia okresu między kolejnymi ciążami, co obala inny mit przemysłu aborcyjnego.

Praca CLI została niedawno opublikowana w międzynarodowym magazynie „Health Services Research and Managerial Epidemiology”.

Aborcja w żadnej mierze nie jest typowa w macierzyństwie

Badacze wymienionego instytutu przeprowadzili retrospektywną, międzysekcyjną i wzdłużną analizę wyników ciąż u 4,9 miliona kobiet objętych programem pomocy socjalnej Medicaid, które w okresie od 1999 roku do 2014 roku przeszły w sumie 7,8 miliona ciąż. Dolna granica wieku tych kobiet to 13 lat, wszystkie miały przynajmniej jeden zidentyfikowany wynik ciąży i pochodziły z 17 stanów, w których zgodnie z oficjalną polityką korzysta się z pieniędzy państwowych podatników, by płacić za aborcję.

„Po przestudiowaniu najszerszego zakresu faktycznych wyników ciąż, jaki kiedykolwiek poddano analizie, nasz zespół dowiedział się, że aborcja w żadnej mierze nie jest typowa dla macierzyństwa” – powiedział dr James Studnicki, wicedyrektor CLI, dyrektor analityki danych i jeden z autorów studium.

„Nie robiliśmy prób i nie prowadziliśmy sondaży, ale przeanalizowaliśmy wszystkie zarejestrowane zdarzenia. Trzymaliśmy się danych. To dość niezwykłe, jeśli nie rzadkie, by kobieta urodziła i miała aborcję. Przytłaczającą większość dzieci rodzą matki, które nigdy nie miały aborcji” – zauważył Studnicki.

Oto inne kluczowe wnioski ze studium CLI:

Kobiety, które rodziły i miały aborcję, miały więcej aborcji, niż porodów. Objęte studium kobiety, które rodziły i dokonały finansowanej państwowo aborcji, były średnio 3,2 razy w ciąży – to ponad dwa razy więcej, niż średnia liczba ciąż u kobiet, które „tylko rodziły” lub „miały tylko finansowaną państwowo aborcję”.
Aborcja rzadko była narzędziem wsparcia zdrowej rodziny lub wydłużenia okresu miedzy kolejnymi porodami. Aborcje, które mogły być wykonane w celu opóźnienia pierwszego porodu (2,2 procent), wydłużenia okresu między urodzeniem dwójki dzieci (1 procent) lub zakończenia okresu wydawania na świat potomstwa, należały do rzadkości.

To ostatnie studium rozwija prowadzone przez Studnickiego bieżące badania CLI, analizujące dane Medicaid w celu naświetlenia schematów w wynikach ciąż.

W zeszłym miesiącu CBN News informowało o innym studium CLI opublikowanym online w recenzowanym naukowo magazynie „Medical Science Monitor”. Studium ujawniło, że według 2.162.600 beneficjentów Medicaid z 17 stanów, w których aborcja jest finansowana z pieniędzy podatników, „często powtarzana ciąża” (rozumiana jako druga ciąża w ciągu 2 lat) jest najczęstsza u kobiet, które dokonują aborcji.

W przeciwieństwie do twierdzeń promowanych przez przemysł aborcyjny, zgodnie z którymi aborcja łagodzi problemy finansowe lub osobiste kobiet w ciąży, studium badaczy CLI sugeruje, że spora liczba kobiet doświadcza nacisków na wykonanie swojego pierwszego, niechcianego zabiegu przerwania ciąży.

Dane nie kłamią – większość matek nie wykonuje aborcji

Prezes CLI, Charles A. „Chuck” Donovan, mówi, że nowe studium ujawnia fałszywość twierdzeń głoszonych przez przemysł aborcyjny.

„[Przemysł aborcyjny] chce, by celowanie w bezbronne kobiety i dzieci było akceptowalne, cytując dane szacunkowe i wyniki sondaży prowadzonych w ośrodkach aborcyjnych dla poparcia narracji, że 'każdy to robi'” – powiedział Donovan.

„Dr Studnicki i jego zespół zrobili coś naprawdę godnego uwagi” – dodał. „Ich recenzowane naukowo badanie opiera się na grupie prawie pięciu milionów kobiet, które w sumie mają za sobą prawie osiem milionów ciąż. Dla porównania, często cytowane 'Turnaway Study’ przemysłu aborcyjnego opiera się na wywiadach przeprowadzonych zaledwie z 813 kobietami”.

„Większość matek nie przechodzi aborcji. Wiemy o tym instynktownie. Wiemy o tym w oparciu o logikę. Teraz wiemy o tym w oparciu o dane” – stwierdził Donovan.

Charlotte Lozier Institute założono w 2011 roku jako gałąź edukacyjną i badawczą Susan B. Anthony List. CLI jest centrum badań i analizy polityki publicznej z zakresu niektórych najbardziej palących problemów dotykających Stany Zjenoczone i państwa na całym świecie.

Autor: zespół CBN News
Źródło: CBN News
Podobne: Aborcja pierwszą główną przyczyną śmierci na świecie

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button