Ze świata

Laos: Pokazać dzieciom drogę do Boga

LaosChrześcijanie z grupy Hmong tworzą własne materiały na szkółkę niedzielną.
Od 1975 roku w Laosie rządzi Laotańska Partia Ludowo-Rewolucyjna. Komunistyczne rządy powodują, że ten południowo-azjatycki kraj prowadzony jest w atmosferze nadzoru i ścisłej kontroli. Z racji tego, iż chrześcijaństwo uznawane jest za ideologię Zachodu, chrześcijanie są szczególnie uciskani. Dotyczy to głównie wierzących pochodzenia buddyjskiego i animistycznego, ponieważ są prześladowani nie tylko przez władze, ale również swoje otoczenie. W obliczu tych trudnych warunków ważne jest umacnianie i zachęcanie chrześcijańskiej wspólnoty w tym kraju. Inicjatywą niosącą nadzieję są nowe materiały na szkółkę niedzielną, przygotowane przez kilku chrześcijan z grupy etnicznej Hmong.

„Nie ma nikogo, kto uczyłby dzieci”

Hmong to grupa etniczna, zamieszkująca teren górzysty w Laosie oraz kilku sąsiednich krajach. Pracownik Open Doors miał okazję porozmawiać z kilkoma chrześcijanami, którzy brali udział w tworzeniu nowych materiałów do nauczania. Należą do nich Leng oraz La-Li. Od 2014 roku pracowali nad komponowaniem piosenek, łączeniem zabaw i gier, które mają pomagać nauczycielom szkółek niedzielnych w przybliżaniu dzieciom historii biblijnych. Oboje chcą również sami wykorzystać ta materiały: „Moja wioska jest mała i nie ma nikogo, kto nauczałby dzieci. Chcę nauczyć je, jak mogą poznać Boga”, mówi La-Li.

Radość i zmartwienie

W 2016 roku przeszkolono w grupie Hmong 40 nauczycieli szkółek niedzielnych. W tym roku zaczną wykorzystywać do pracy z dziećmi z wiejskich społeczności nowe materiały do nauczania. Jednak oprócz radości z powodu ukończenia nowych materiałów panuje także obawa, jak zostanie przyjęty nowy program. Open Doors rozpoczęło akcję pisania, aby wzmocnić i zachęcić początkujących nauczycieli, gdy udadzą się do wiosek, by opowiadać najmłodszym o Jezusie. Prosimy, módlcie się za nauczycieli!

Dziękujemy, że wstawiacie się po stronie chrześcijan z Laosu!

• Dziękujmy za zmotywowanych nauczycieli szkółek niedzielnych, którzy chcą opowiadać o Jezusie dzieciom ze swoich wiosek.
• Prosimy, módlcie się, aby Jezus wzmacniał ich, zachęcał i wyposażał do tej ważnej służby. Módlmy się o otwartość i zainteresowanie dzieci.
• Módlmy się o ochronę, aby władze i mieszkańcy wioski nie zakłócali szkółek niedzielnych, a jej nauczyciele nie byli uciskani.

Źródło Open Doors
Tłumacz Alicja Gubernat

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button