AudioWieści wydawnicze

Księgi mądrościowe – audiobook (NPD)

Księgi mądrościowe audiobookSłynna łacińska sentencja Horacego poucza: „Miej odwagę być mądrym” (Sapere aude). Od wieków ludzie poszukują mądrości, która wskaże im, jak być szczęśliwym, jak układać relacje z innymi ludźmi, jak nie zagubić się w zmieniającym się świecie, czy wreszcie jak znaleźć szacunek w oczach innych ludzi. Dla wielu droga ta wiodła przez podążanie za wskazaniami filozofów czy mędrców.

Natomiast kultura judeochrześcijańska od wieków karmi się słowami zawartymi w biblijnych księgach mądrościowych takich jak: Księga KoheletaKsięga przysłów czy Księga Hioba. Sporo sentencji z tych ksiąg weszło na stałe do języka potocznego, jednakże wiele z nich brzmi dziś dość archaicznie, przez co są wypierane z języka codziennego. Proces ten został zauważony przez redaktorów Wydawnictwa NPD, które podjęło się skomplikowanego i czasochłonnego przygotowania nowych tłumaczeń starotestamentalnych ksiąg mądrościowych.

Zastosowana w tym procesie metoda ekwiwalencji dynamicznej, stosująca równoważniki znaczeniowe fraz starożytnych, zaskakuje odbiorców Bożego Słowa oraz lingwistów głębokością i prostotą przekazu Bożego orędzia mądrości, które zostało podane w zrozumiałym dla współczesnego czytelnika języku polskim, bez naruszania sensu przekazu.

prof. dr hab. Krzysztof Bardski
Kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej
Wydział Teologiczny UKSW

Dane:

KSIĘGI MĄDROŚCIOWE – audiobook

(Księga Hioba, Księga przysłów i Księga Koheleta we współczesnym języku polskim)
Nowy Przekład Dynamiczny

Wydanie pierwsze

Data i miejsce wydania:   Warszawa 2022
Format: mp3
Czyta: Andrzej Seweryn
Muzyka: Rafał Gorączkowski
Czas nagrania: 06h:29m:54s

Wydawca: Wydawnictwo NPD
ISBN: 978-83-7829-361-3

Wydanie pierwsze dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Ministerstwo Kultury

Księgi mądrościowe dostępne są także w formie ebooka.

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button