Wieści wydawnicze

Księga Psalmów – Nowy Przekład Dynamiczny

Księga Psalmów„Wydawcy nowego przekładu dynamicznego Księgi Psalmów z dużym powodzeniem udało się odnaleźć swego rodzaju modus vivendi pomiędzy dostojeństwem należnym księdze natchnionej, a koniecznością zachowania wierności względem pierwotnego przekazu psalmodii biblijnej, z jednoczesną dbałością o jego artyzm i dzisiejszą komunikatywność. Pod tym względem nowy przekład Psalmów zdołał uniknąć rozwiązań nazbyt eksperymentalnych, podtrzymując wiele cech charakterystycznych dla polszczyzny psałterzowo-biblijnej, jak też uchronił się przed sięganiem do tych zasobów współczesnego języka polskiego, które nader często „skażone” są zbytnią potocznością i kolokwialnością.”

prof. dr hab. Stanisław Koziara
Katedra Lingwistyki Kulturowej
i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Nowy przekład dynamiczny Księgi Psalmów należy do najlepszych w języku polskim. Jego wielką zaletą jest jasność komunikacyjna oraz nie tylko naturalny i poprawny, ale także poetycki, artystyczny a równocześnie niekoturnowy styl. Mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrym ekwiwalentem oryginału.

prof. zw. dr hab. Andrzej Zaborski
Instytut Orientalistyki
Uniwersytet Jagielloński

Psalm 23
1 PAN jest mym pasterzem − niczego mi nie braknie.
2 On da mi spocząć na łąkach zielonych, powiedzie mnie do źródeł swego odpocznienia gdzie dusza moja będzie odnowiona. Ze względu na swą wierność On mnie poprowadzi niezawodną drogą swej sprawiedliwości.
4 A kiedy już wkroczę w mrok doliny śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty przy mnie staniesz! Będziesz mi oparciem oraz przewodnikiem
5 Ty ucztę dla mnie każesz przygotować, na oczach mych wrogów olejkiem namaścisz i kielich mi wręczysz, aby mnie nasycić.
6 Twa dobroć i łaska będą przy mnie blisko, gdyż w Twoim domu, PANIE, zamieszkam na wieki.

Dane książki:

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Vocatio

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button