Ze świata

Kościół Szkocji na drodze do błogosławienia małżeństw homoseksualnych

homoseksualizm

Kościół Szkocji zrobił krok w kierunku zgody na błogosławienie małżeństw homoseksualnych.

Zgromadzenie Ogólne Kościoła Szkocji, które pod koniec maja zebrało się online i w Edynburgu, przyjęło projekt legislacyjny, mający pozwolić duchownym i diakonom na udzielanie ślubu parom jednopłciowym.

Na Zgromadzeniu Ogólnym w 2018 roku, Komitet Kwestii Prawnych otrzymał polecenie zbadania możliwości unormowań prawnych, które pozwalałyby Kościołowi na to działanie.

Projekt legislacyjny przedstawiony w czasie majowego Zgromadzenia Ogólnego przyjęto stosunkiem głosów 319 do 217. Teraz będzie on przekazany kościołom parafialnym do dalszego rozpatrzenia.

Raport zawierający ich opinie zostanie przedstawiony Zgromadzeniu Ogólnemu w 2022 roku.

Legislacja wejdzie w życie tylko w przypadku akceptacji większości kościołów parafialnych i przyjęcia na przyszłorocznym Zgromadzeniu Ogólnym.

Od 2015 roku, Kościół Szkocji akceptuje homoseksualnych duchownych w jednopłciowych związkach małżeńskich.

Zgodnie z obecnym projektem prawnym, duchowni o tradycyjnych poglądach nie będą zmuszani do prowadzenia ceremonii ślubów homoseksualnych. Od nikogo nie będzie się też wymagać udziału lub zaangażowania w przygotowania do takiego ślubu, chyba że duchowny wprost wyrazi taką chęć.

Pastor John Purves, duchowny kościoła Drumchapel St Andrew’s w Glasgow, który popiera błogosławienie małżeństw homoseksualnych, powiedział, że projekt legislacyjny „nie jest zagrożeniem dla niczyich mocno zakorzenionych przekonań ani praktyk”.

„Już przyjęliśmy mieszaną ekonomię” – powiedział pastor Purves.

„Tym, co tamta decyzja osiągnęła, nie był kompromis; wręcz przeciwnie.

„Stworzyła możliwość, dzięki której nikt nie musi iść na kompromis. W tamtym czasie wyrażano obawy, że może to wprowadzać podziały.

„Wręcz przeciwnie, ostatnie sześć lat udowodniło, że dalekie od dzielenia Kościoła Szkocji, to rozwiązanie promuje większą jedność w Kościele i ceni przekonania wszystkich” – przekonuje Purves.

Eric Smith, starszy Kościoła Parafialnego Brightons w Falkirk, zaproponował przesłanie projektu legislacyjnego Forum Teologicznemu do dalszego rozpatrzenia.

„W ciągu ostatnich lat, Kościół [Szkocji] przeszedł przez bolesny proces dotyczący małżeństw homoseksualnych” – powiedział.

„[Kościół Szkocji] konsekwentnie potwierdzał tradycyjne spojrzenie na małżeństwo między jednym mężczyzną i jedną kobietą, jednocześnie próbując poprawić i rozcieńczyć tę zasadę przez proponowanie podejścia ograniczonej różnicy.

„Wygląda na to, że nie opiera się ono na pozytywnej teologii biblijnej dla małżeństwa homoseksualnego, ale na narastającym usuwaniu biblijnej doktryny, którą my, jako Kościół, wciąż z nazwy potwierdzamy” – powiedział Smith.

Propozycję Smitha odrzucono stosunkiem głosów 320 do 211.

Autor: zespół Christian Today
Źródło: Christian Today

Podobne
Kościół Anglii zdecyduje w kwestii małżeństw homoseksualnych, ewangelikalni protestują

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button