Ze świata

Kościół Anglii przeprosi za swoją rolę w wypędzeniu Żydów ze średniowiecznej Brytanii

Katedra Św. Pawła w Londynie

Kościół Anglii formalnie przeprosi za wygnanie Żydów ze średniowiecznej Brytanii.

„The Telegraph” donosi, że liderzy kościoła w poniedziałek 12 lipca ujawnili zamiar wyrażenia „aktu skruchy”. Społeczności żydowskie pochwaliły czyn kościoła, komentując, że „lepiej późno, niż wcale”.

Dla zwykłego obserwatora, historia wygnania angielskich Żydów z Wysp Brytyjskich przywołuje obrazy z nazistowskich Niemiec z początku lat 30. XX wieku.

W średniowieczu, kościół zaaprobował legislację zawierającą restrykcje dla obecnych w kraju Żydów, która zmuszała ich do noszenia znaków indentyfikacyjnych i zabraniała dostępu do pewnych zawodów. Jak podaje gazeta, doprowadziło to do wypędzenia Żydów w XIII wieku.

Żydom zakazano

Żydom zakazano też posiadania ziemi i przekazywania swoim dzieciom jakiegokolwiek dziedzictwa. Zamiast tego, wszystkie pieniądze lub ziemie przechodziły w ręce władzy królewskiej.

Zgodnie z ówczesną, angielską historią, setki Żydów aresztowano, powieszono lub uwięziono.

W 1290 roku, Król Edward I uchwalił Dekret Wypędzenia Żydów. Prawo wypędzające z kraju wszystkich Żydów funkcjonowało przez resztę wieków średnich.

Zniesiono je dopiero w 1657 roku, gdy Oliver Cromwell pozwolił Żydom na powrót do wyspiarskiego kraju.

Chociaż Kościół Anglii powstał dopiero kilkaset lat później (w 1541 roku) za panowania króla Henryka VIII, jego liderzy przeprosili za rolę, jaką kościół odegrał w całej historii Anglii i za jego rolę w promowaniu antysemityzmu.

Wielebny dr Michael Ipgrave (Kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego), biskup Lichfield i przewodniczący Rady Chrześcijan i Żydów, powiedział: „W 2019 roku, Kościół Anglii opublikował traktat „God’s Unfailing Word” (Boże Niezmienne Słowo), zawierający historyczny wyraz skruchy za udział i zmowę chrześcijańskiego kościoła w ponad tysiącu lat antyżydowskiego myślenia i praktyk w Anglii.

„W tym kluczowym dokumencie edukacyjnym wspomniano o możliwości, że lokalne kościoły pójdą za przykładem i okażą skruchę w ramach konkretnych aktów chrześcijańskiego kultu” – powiedział Ipgrave.

„Osiemsetna rocznica Synodu Oksfordzkiego to okazja do lokalnego wyrażenia skruchy” – kontynuował biskup. „Obecnie badamy taką możliwość we współpracy z Radą Chrześcijan i Żydów”.

Najbardziej rażące, antysemickie postanowienia

Ipgrave powiedział też, że kościół zastanawia się nad poprowadzeniem symbolicznego nabożeństwa w rocznicę Synodu Oksfordzkiego z 1222 roku i przyjęcia „’Magna Carta' angielskiego prawa kanonicznego, aktu, który wprowadził niektóre z najbardziej rażących, antysemickich postanowień”.

W odpowiedzi, Dave Rich, dyrektor polityki w Community Security Trust (CST), organizacji dobroczynnej, dbającej o ochronę brytyjskiej społeczności żydowskiej i rejestrującej przypadki antysemityzmu, w rozmowie z „The Telegraph” powiedział: „Zdanie 'lepiej późno, niż wcale' jest tu naprawdę na miejscu”.

„Historyczna trauma średniowiecznego, angielskiego antysemityzmu nigdy nie będzie wymazana, a jej dziedzictwo trwa do dzisiaj, na przykład, w utrzymujących się posądzeniach o tzw. mordy rytualne, które wymyślono w tym kraju” – zauważył Rich.

„Jednak w czasie rosnącego antysemityzmu, wsparcie i empatia Kościoła Anglii dla naszej społeczności żydowskiej jest jak najbardziej mile widziane jako przypomnienie, że dzisiejsza Wielka Brytania to już bardzo inne miejsce” – stwierdził.

CST przekazało, że w okresie od 8 maja do 7 czerwca tego roku przyjęło zgłoszenia o 460 przypadkach antysemityzmu (316 poza siecią i 144 w sieci). To najwyższy miesięczny zapis przypadków zgłoszonych w Wielkiej Brytanii od czasu rozpoczęcia rejestru w 1984 roku.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News

Inne
Izrael: Żydzi mesjańscy wygrywają w Sądzie Najwyższym

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button