Aktualnie nagrodą w Konkursie są egzemplarze książki:
Cuda – C.S. Lewis

Cuda

Bóg nie wprowadza cudów do natury w sposób przypadkowy, jak gdyby z pieprzniczki. Pojawiają się one przy wielkich okazjach: znajdują się w wielkich zwojach historii – nie historii politycznej czy społecznej, ale tej duchowej, która nie może być w pełni poznana przez ludzi. Jeśli twoje życie nie znajduje się w pobliżu jednego z tych wielkich zwojów, to jak możesz się spodziewać, że zobaczysz jeden

z cudów? Gdybyśmy byli bohaterskimi misjonarzami, apostołami lub męczennikami, byłaby to inna sprawa. Ale dlaczego ty lub ja? Jeśli nie mieszkasz w pobliżu linii kolejowej, to nie zobaczysz, jak pociągi przejeżdżają obok twoich okien. Na ile prawdopodobne jest, że ty lub ja będziemy obecni przy podpisaniu traktatu pokojowego, przy wielkim odkryciu naukowym, czy przy samobójstwie dyktatora? To, że ujrzymy cud, jest jeszcze mniej prawdopodobne. Ani też, jeśli to zrozumiemy, nie będziemy tego pragnęli. „Nikt prawie nie widzi cudów, tylko w nieszczęśliwym położeniu”. Cuda i męczeństwo mają tendencję do gromadzenia się w tych samych obszarach historii – obszarach, do których z natury nie mamy ochoty się zapuszczać.

– fragment książki

W Oficynie Wydawniczej Logos
ukazały się dotychczas następujące publikacje C.S. Lewisa: Aktualne sprawy, Błądzenie pielgrzyma, Bóg na ławie oskarżonych, Brzemię chwały, Diabelski toast, Listy do dzieci, Listy do nieznajomej, Listy starego diabła do młodego, Nieodparte racje, Rozważania o chrześcijaństwie.

Dane książki:

Tytuł: Cuda
Oprawa: twarda
Ilość stron: 306
ISBN: 978-83-66748-13-2
Tytuł oryginału: Miracles
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

*****

Pytanie konkursowe

Który z cudów dokonanych przez Jezusa najbardziej zapadł Ci w pamięci? Wypowiedź proszę wysłać do godz. 22.00 dn. 26 X 2021 na adres: konkurs(at)chrzescijanin.pl (usuń ‚at’ i wpisz @)

W temacie należy wpisać: Cuda 2, Chn

Wśród uczestników konkursu wyłonimy osoby, które otrzymają nagrody.

Proszę zapoznać się z warunkami (zasadami) uczestniczenia w konkursach. Znajdziesz je na dole strony.

_______________________________________________________________________________________

Fundatorem jest Oficyna Wydawnicza Logos

_________________________________________________________________________________________

Zasady konkursu:
1. Nagroda wysyłana jest zwycięzcy pocztą (tylko) na podany adres w Polsce. Należy go podać wraz z odpowiedzią konkursową.
2. Nagrody nie podlegają reklamacji, wymianie, itp.
3. W jednym konkursie możesz brać udział tylko raz.
4. W danym konkursie może brać udział tylko jedna osoba, zamieszkała pod wspólnym adresem.
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za roszczenia z tytułu nie doręczenia nagrody (przesyłki).

Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację „Radio Chrześcijanin” (i/lub fundatora nagrody) dla potrzeb dokonania przesyłki na podstawie art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 926 z póź. zm.). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja „Radio Chrześcijanin” z siedzibą w Siedlcach lub/i fundator nagrody.
Nagrody zostaną rozesłane do zwycięzców pocztą lub pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w wiadomości email. Nagrody wysyła Fundator lub Fundacja „Radio Chrześcijanin”.
Zostałem/łam poinformowany/a, iż zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolna, a także o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania.
Back to top button