Ateista, którego nie byłoAktualnie nagrodą w Konkursie
są egzemplarze książki:
Ateista, którego nie było, albo straszne konsekwencje złych argumentów

W ostatniej dekadzie ateizm wrócił na pierwsze strony gazet. Ma w sobie energię i wiarę: wielu zostało przekonanych, że ateistyczny sceptycyzm jest właściwie jedyną sensowną propozycją dla każdego cywilizowanego, wykształconego i nowoczesnego człowieka. Ateizm jest na topie, religia jest nudna. Jednak kiedy zaczynamy uważniej przyglądać się ateizmowi, wiele argumentów używanych na jego poparcie szybko upada. Łącząc humor z poważnymi przemyśleniami, książka „Ateista, którego nie było” uczy, w jaki sposób rozpoznawać marne argumenty oraz jak skutecznie kwestionować ogólnie przyjęte, choć nieuzasadnione twierdzenia nowego ateizmu.
– Andy Bannister

O autorze

Doktor Andy Bannister jest dyrektorem organizacji Solas Centre for Public Christianity. Regularnie przemawia i naucza w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Europie i wielu innych miejscach świata. Podczas spotkań organizowanych przez uczelnie i Kościoły chrześcijańskie, na zjazdach przedsiębiorców, w radiu i w telewizji – Andy zwraca się zarówno do słuchaczy reprezentujących wszystkie religie, jak i do osób niewierzących, podejmując kwestie związane z wiarą, kulturą, polityką i społeczeństwem.

Rekomendacje

Ta napisana żywym językiem, dowcipna i wciągająca książka to przemyślana i mocna krytyka nowego ateizmu kojarzonego z Richardem Dawkinsem i innymi osobami. Świetna rzecz czerpiąca garściami z najwyższej jakości myśli naukowej, filozoficznej i historycznej. Przystępnie napisane, przemyślane i pełne humoru wyzwanie skierowane w stronę wszystkich opowiadających się za nowym ateizmem. Gorąco polecam!
– Profesor Steve Walton, St Mary’s University, London

W błyskotliwej i obalającej argumenty ateistów książce Bannister pokazuje konsekwencje stosowania argumentacji nowego ateizmu w codziennym życiu (a nie tylko, gdy snuje się dywagacje, siedząc w fotelu). Jego dzieło to szalona jazda od pouczających historyjek przez teorię do zmuszającej do myślenia końcówki. Pisząc ze swadą i wykorzystując moc wyobraźni, pokazuje, że rzekomy „bezpieczny grunt” myśli nowego ateizmu to w rzeczywistości pustka.
– Profesor Mary Jo Sharp, Houston Baptist University

Dane książki:

Tytuł: Ateista, którego nie było, albo straszne konsekwencje złych argumentów
Autor: Andy Bannister
Liczba stron: 208
Wydawca: Fundacja Prodoteo

 

*****

Pytanie konkursowe

Dokończ wypowiedź. Apologetyka to … Treść (wystarczą 2-3 krótkie zdania) proszę wysłać do godz. 22.00 dn. 19 VI 2021 na adres: konkurs(at)chrzescijanin.pl (usuń ‚at’ i wpisz @)

W temacie należy wpisać: Ateista, Chn

Wśród uczestników konkursu wyłonimy osoby, które otrzymają nagrody.

Proszę zapoznać się z warunkami (zasadami) uczestniczenia w konkursach. Znajdziesz je na dole strony.

_______________________________________________________________________________________

Fundatorem jest Fundacja Prodoteo

_________________________________________________________________________________________

Zasady konkursu:
1. Nagroda wysyłana jest zwycięzcy pocztą (tylko) na podany adres w Polsce. Należy go podać wraz z odpowiedzią konkursową.
2. Nagrody nie podlegają reklamacji, wymianie, itp.
3. W jednym konkursie możesz brać udział tylko raz.
4. W danym konkursie może brać udział tylko jedna osoba, zamieszkała pod wspólnym adresem.
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za roszczenia z tytułu nie doręczenia nagrody (przesyłki).

Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację „Radio Chrześcijanin” (i/lub fundatora nagrody) dla potrzeb dokonania przesyłki na podstawie art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 926 z póź. zm.). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja „Radio Chrześcijanin” z siedzibą w Siedlcach lub/i fundator nagrody.
Nagrody zostaną rozesłane do zwycięzców pocztą lub pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w wiadomości email. Nagrody wysyła Fundator lub Fundacja „Radio Chrześcijanin”.
Zostałem/łam poinformowany/a, iż zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolna, a także o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania.
Back to top button