Diabelski toast – C.S. LewisAktualnie nagrodą w Konkursie są egzemplarze książki:
Diabelski toast – C.S. Lewis

„Wasza dostojność! Wasze Niełaski! I wy, moje ciernie! Szanowne Diabły! Wznoszę toast na cześć kosmatej Gęby i waszej szacownej uczelni”

Na krotko przed śmiercią C. S. Lewis zebrał kilka esejów wschodzących w skład wcześniej publikowanych prac, tworząc z nich nową książkę. W pierwszych z nich opisuje powrót dobrze nam znanego diabła, który zabiera głos, zwracając się do młodych diabłów, na uroczystym obiedzie w Ośrodku Szkolenia Kusicieli.
…istny fajerwerk, poruszająca i zachęcająca lektura”
Sunday Times

„… ten zbiór esejów jest ostatnim wspaniałym dziełem znanego chrześcijańskiego pisarza”
Catholik Herald

„…książka zawiera jedne z najlepszych i najwspanialszych prac Lewisa”
Brimingham Post

Dane książki

Tytuł książki: Diabelski toast
Autor: C.S. Lewis
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

*****

Pytanie konkursowe

Co trzeba zrobić aby zostać chrześcijaninem? (Według Ciebie) Wypowiedź proszę wysłać do godz. 22.00 dn. 6 IX 2021 na adres: konkurs(at)chrzescijanin.pl (usuń ‚at’ i wpisz @)

W temacie należy wpisać: Toast, Chn

Wśród uczestników konkursu wyłonimy osoby, które otrzymają nagrody.

Proszę zapoznać się z warunkami (zasadami) uczestniczenia w konkursach. Znajdziesz je na dole strony.

_______________________________________________________________________________________

Fundatorem jest Oficyna Wydawnicza Logos

_________________________________________________________________________________________

Zasady konkursu:
1. Nagroda wysyłana jest zwycięzcy pocztą (tylko) na podany adres w Polsce. Należy go podać wraz z odpowiedzią konkursową.
2. Nagrody nie podlegają reklamacji, wymianie, itp.
3. W jednym konkursie możesz brać udział tylko raz.
4. W danym konkursie może brać udział tylko jedna osoba, zamieszkała pod wspólnym adresem.
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za roszczenia z tytułu nie doręczenia nagrody (przesyłki).

Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację „Radio Chrześcijanin” (i/lub fundatora nagrody) dla potrzeb dokonania przesyłki na podstawie art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 926 z póź. zm.). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja „Radio Chrześcijanin” z siedzibą w Siedlcach lub/i fundator nagrody.
Nagrody zostaną rozesłane do zwycięzców pocztą lub pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w wiadomości email. Nagrody wysyła Fundator lub Fundacja „Radio Chrześcijanin”.
Zostałem/łam poinformowany/a, iż zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolna, a także o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania.
Back to top button