Ze świata

Izraelscy archeologowie sądzą, że znaleźli miasto, w którym Jezus ukazał się po swoim zmartwychwstaniu

JEROZOLIMA, Izrael. Archeolodzy z Izraela twierdzą, że odkryli prawdziwą lokalizację Emmaus, biblijnego miasta, w którym Jezus po raz pierwszy po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu ukazał się dwóm swoim uczniom.

Haaretz informuje, że badacze znaleźli pochodzące sprzed 2.200 lat, potężne mury hellenistycznych fortyfikacji, wzniesionych prawdopodobnie przez seleuckiego generała, który pokonał Judę Machabeusza, żydowskiego przywódcę, wymienionego w chanukowej opowieści.

Od 2017 roku, francusko-izraelski zespół prowadzi prace wykopaliskowe na wzgórzu w pobliżu Jerozolimy, znanym jako Kirjat Je’arim. Uważa się, że właśnie tam przez 20 lat przechowywano Arkę Przymierza, zanim król Dawid zabrał ją do Jerozolimy.

Israel Finkelstein, archeolog z Uniwersytetu Tel Awiwu, i Thomas Romer, profesor studiów biblistycznych w College de France, twierdzą, że wzgórze Kirjat Je’arim i sąsiednie miasto Abu Ghausz należy zidentyfikować jako Emmaus.

„Znaczenie tego miejsca, jego dominujące położenie nad Jerozolimą, było nieraz odczuwane na przestrzeni lat: w ósmym wieku przed Chrystusem, potem znowu w okresie hellenistycznym, i jeszcze raz po pierwszym powstaniu żydowskim i splądrowaniu Jerozolimy w 70 roku po Chrystusie” – powiedział Finkelstein w wywiadzie dla Haaretz.

Juda Machabeusz, kapłan, który poprowadził powstanie żydowskie przeciwko imperium Seleucydów, został pokonany i zabity na tym miejscu w 160 roku przed Chrystusem przez seleuckie wojsko, walczące pod dowództwem generała Bachidesa. Bachides obwarował potężnymi murami otaczające Jerozolimę miasta, w tym biblijne Emmaus. Finkelstein i Romer uważają, że odnaleźli mury wzniesione w celu fortyfikacji Emmaus.

Ich odkrycie ma ogromne znaczenie dla chrześcijan z całego świata.

Według Ewangelii Łukasza, Jezus ukazał się dwóm uczniom, którzy szli do Emmaus.

„A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że Go poznać nie mogli” – czytamy w Ewangelii Łukasza 24:15-16 (BW).

Jezus szedł z nimi przez jakiś czas, jednak uczniowie rozpoznali Go dopiero po wspólnym łamaniu chleba.

„Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go. Lecz On znikł sprzed ich oczu” – pisze dalej Łukasz (Łk 24:31).

Łukasz pisze, że wieś Emmaus znajdowała się 60 stadiów od Jerozolimy, co odpowiada około 11 kilometrom, czyli odległości, jaka dzieli dzisiaj Jerozolimę od wzgórza Kirjat Je’arim i Abu Ghausz.

„Geograficznie, odległość od Jerozolimy pasuje, dlatego naprawdę uważam, że Kirjat Je’arim może być nowotestamentowym Emmaus” – wnioskuje Romer.

Z drugiej strony, Benjamin Isaac, zasłużony emerytowany profesor historii starożytnej na Uniwersytecie Tel Awiwu, wyraża wątpliwości co do odkrycia.

„Finkelstein i Romer mają mocne argumenty archeologiczne, geograficzne i topograficzne” – powiedział. „To jednak hipoteza i pozostaje hipotezą”.

Isaac, który nie brał udziału w badaniu, mówi, że w pobliżu są przynajmniej dwa inne miejsca z silnymi roszczeniami do miasta Emmaus.

Finkelstein i Romer opublikują referat na temat swoich odkryć, który ukaże się 24 października w magazynie „New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region” (Nowe badania archeologii Jerozolimy i jej obszaru). Referat będzie też przedstawiony na odbywającej się w Jerozolimie konferencji pod tą samą nazwą.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News

Inne
Archeologia biblijna – 10 najważniejszych odkryć w roku 2018

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button