Wieści wydawnicze

Czy istniały dinozaury? Czyli kreacjonizm biblijny…

Czy istniały dinozaury? Czyli kreacjonizm biblijny...Podtytuł: Czyli kreacjonizm biblijny dla początkujących. Od ponad 150 lat środowiska opiniotwórcze do których w głównej mierze należy współczesna nauka, bezwzględnie narzucają całemu światu tzw. naturalizm metodologiczny. Tenże naturalizm zakazuje odwoływania się w nauce do przyczyn nadnaturalnych, inaczej mówiąc wyklucza Boga i Jego widoczne działanie we wszechświecie, skutkiem tego istnieje nieusuwalny konflikt między nauką a religią w tym oczywiście chrześcijaństwem.

Dzisiaj mnóstwo wierzących ludzi pobierających edukację w publicznej oświacie ma pytania i dylematy związane z tym w jaki sposób można pogodzić naukę i wiarę. Książka Aleksandra Barańskiego napisana prostym i zwięzłym językiem jest doskonałym wstępem pokazującą sposób w jaki można osiągnąć spójność i równowagę między zrozumieniem fizycznej i duchowej rzeczywistości.
/Michał Prończuk, Przewodniczący Biblijnego Towarzystwa Kreacjonistycznego/

Temat stworzenia dotyczy fundamentów wiary chrześcijańskiej. Uczona w szkołach doktryna o ewolucji jest dyskretnym, ale mocnym uderzeniem w autorytet Pisma Świętego, potrzebę odkupienia i w samo istnienie Boga. Jest strategicznie ważne, aby w dobie walki o chrześcijański charakter Europy nasze dzieci były uczone o Bożym akcie stworzenia. Bardzo rekomenduję, drogi Czytelniku, książkę, która teraz trzymasz w swoich dłoniach. Cieszę się również, że jest napisana w formie podręcznika i może być świetnym narzędziem dla chrześcijańskich rodziców i nauczycieli.
/Pastor Krzysztof Majdyło, Prezes Stowarzyszenia ChDN-Polska/

Zdecydowanie jedna z lepszych książek na polskim rynku, która wprowadza czytelnika w podstawowe zagadnienia sporu ewolucja/stworzenie. Napisana w przystępny sposób stanowi doskonałe narzędzie przygotowujące zwłaszcza rodziców i młodzież, do złożenia mocnego świadectwa w kontekście, gdzie nieomal wszyscy wierzą w teorię ewolucji. Autor wskazuje, że osiągnięcia naukowe ostatnich lat – nie tylko, że nie podważają – ale ze zdwojoną siłą przemawiają na rzecz chrześcijańskiego światopoglądu.
Marek Kmieć, Pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu

O Autorze:

Aleksander Barański – kreacjonista, członek Biblijnego Towarzystwa Kreacjonistycznego, wykładowca kreacjonizmu w szkołach chrześcijańskich, autor artykułów, tłumaczeń, wywiadów, organizator konferencji, uczestnik debat. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec trojga dzieci.

Książka rekomendowana przez Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Do kupienia np. http://dobryskarbiec.pl

Fragment

Biblia jako źródło wiedzy naukowej

Chrześcijanie wierzą w to, iż Pismo Święte jest Słowem Bożym, spisanym przez ludzi, ale pod natchnieniem Ducha Świętego. Stanowi ono dla nich autorytet w kwestiach wiary i moralności, dostarcza podstaw do życia prywatnego czy też publicznego. Nie nastręcza więc problemu fakt, że Biblia powinna stanowić podstawę dla każdej dziedziny życia wierzącego.

Czy jednak nadaje się jako źródło wiedzy typowo naukowej? Bóg w Nowym Testamencie sam nam na to odpowiada:

2 List do Tymoteusza 3:16
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.

Oczywiście Pismo Święte nie odpowie nam na bardzo szczegółowe pytania dotyczące działania wszechświata. Nie jest bowiem opracowaniem naukowym i nie taki jest jego cel. Opisuje raczej ogólny zarys wspaniałości Bożego dzieła. Chrześcijanin może jednak w pełni ufać jego treści: te kwestie, na temat których Biblia się wypowiada są prawdą. Pismo Święte jest
zatem doskonałym punktem wyjścia do prowadzenia dalszych badań. Odpowiada bowiem na podstawowe pytania dotyczące egzystencji człowieka.

W przeszłości dla wielu światowej sławy naukowców było to oczywiste-stanowiło ono ich inspirację do dalszych poszukiwań i odkryć. Zresztą same Słowo Boże nie zabrania, a wręcz zachęca nas do takiej postawy:

2 List Świętego Piotra 1:5
I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem.

Przypowieści 25:2
Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać.

Zatem możemy zaryzykować tezę, że zakwestionowanie prawdomówności Pisma Świętego w kwestii nauki jest równoznaczne z zakwestionowaniem prawdomówności samego Boga. Dla wierzącego oznaczałoby to całkowite zburzenie fundamentu, na którym buduje swoje życie. Jeżeli wykluczymy bowiem Boga z jednej sfery, zamieniając Go na alternatywny rodzaj „mądrości”, to popełniamy bałwochwalstwo. W takim przypadku otworzymy również drogę do usunięcia Go z innych miejsc – jeden kompromis przeważnie pociąga następne.

(…)

Ateizm

Światopogląd zakładający brak istnienia Boga (ew. innych bogów lub bogini).

Ponad 150 lat temu Karol Darwin opublikował swoją książkę „O pochodzeniu gatunków”, w której przedstawił teorię naturalistycznego (bez udziału Boga) powstania życia na Ziemi, oraz jego dalszego rozwoju.
Nie był to oczywiście pierwszy pomysł tego rodzaju. Podobne koncepcje znane są od starożytności. Wyjątkowość tej publikacji polegała jednak na tym, że starała się wyjaśnić te zagadnienia w sposób kompleksowy.

Pewna część ludzkiej natury daje każdemu człowiekowi świadomość istnienia strefy nadprzyrodzonej. Jednak inna część, o której obficie donosi nam całe Pismo Święte, stara się wszelkimi środkami zbuntować przeciw swojemu Stwórcy. Najlepszą metodą buntu jest udowodnienie że nie ma się przeciw komu buntować, czyli przyjęcie postawy ateistycznej.

Ateizm domaga się jednak jakiejś racjonalnej koncepcji, która odpowiedziałaby na pytanie: skąd pochodzimy. Nie dziwi więc fakt, że teoria ewolucji bardzo dobrze się w to miejsce wpasowała, odpowiadając na istniejące zapotrzebowanie. Tym samym stała się naukową podstawą ateizmu. O ile teoria ewolucji bez ateizmu może istnieć, o tyle ateizm bez tej pierwszej nie ma racji bytu. Koncepcji ateistycznej z kreacjonistyczną nie da się w żaden rozsądny sposób pogodzić. Są to bowiem całkowicie przeciwne sobie postawy

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button