Refleksje

Codzienne życie: Ludzie użyteczni

[Onezym] niegdyś był dla ciebie nieużyteczny, ale teraz dla ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny” – Fil w. 9 (UBG).

Nie przegapiajmy skarbu ukrytego w glinianym naczyniu.

Najważniejsze dla każdego przedsięwzięcia biznesowego lub inwestycji finansowej jest oszacowanie ryzyka zysków i strat. Jeśli tylko generuje straty, wkrótce wypadamy z rynku. Bez zysku jest to tylko pasja a nie biznes. Rachunek zysków i strat jest łatwy, bo polega na dodawaniu lub odejmowaniu liczb w arkuszu kalkulacyjnym lub w bazie danych. Ale życie i relacje międzyludzkie wymagają czegoś więcej niż dane i liczby. Liczby są statyczne, ludzie są dynamiczni. W relacjach mamy do czynienia z życiem a nie z księgami. Rachunek zysków i strat jest tutaj bardziej złożony i skomplikowany. Liczby są tylko liczbami. Ludzie mogą stać się kimś więcej niż są.

W liście Pawła do Filemona poznajemy Onezyma, niewolnika zbiegłego z domu Filemona. Aby nie dać się złapać i uniknąć kary, Onezym uciekł do Rzymu, gdzie przebywał uwięziony Paweł. Czy to z własnej woli, czy z Boskiego przeznaczenia, poznał Apostoła Pawła i na skutek jego świadectwa się nawrócił. W liście do Filemona Paweł tak napisał o Onezymie: „niegdyś był dla ciebie nieużyteczny, ale teraz dla ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny” – czyt. Fil 1-25 (UBG). Te słowa mnie intrygują. Jego przeszłość odeszła w przeszłość, zaś przyszłość radykalnie się odmieniła. To ironiczne, że imię Onezym oznacza „użyteczny”, choć kiedyś był uważany za „nieużytecznego”. Paweł potwierdził szczere nawrócenie Onezyma w słowach: „[Onezym] jest teraz dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny”.

Pawłowa charakterystyka Onezyma wzbudziła we mnie praktyczne pytanie. Jak możemy pomnożyć naszą wartość i znaczenie w życiu innych? Robienie rzeczy wartościowych dla dobra bliźnich zwiększa naszą wartość w ich oczach. W Nowym Testamencie jest pełno praktycznych wskazówek, jak się odnosić do siebie nawzajem w sposób właściwy, bezinteresowny, zgodny z Bożym zamierzeniem. Na przykład: „Z miłości służcie jedni drugim. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie” – Ga 5,13-14 (UBG).

 Pokora jest cnotą w relacjach z innymi.

„Przyobleczcie się w pokorę [wobec siebie nawzajem]” – 1P 5,5 (UBG). Jesteśmy dla bliźnich użyteczni, kiedy więcej im dajemy, niż od nich wymagamy. „Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas” – 2Kor 4,7 (UBG). Ludzie użyteczni nigdy nie przegapią skarbu ukrytego w glinianym naczyniu. Jako słudzy Pana jesteśmy wezwani, by zachęcać się nawzajem, dostrzegając w bliźnich wartość i potencjał, i potwierdzać to naszymi słowami i działaniami wobec nich.

Przy innej okazji Paweł docenił także innego młodego współpracownika, który wcześniej go zawiódł – patrz Dz 15,37-40. Starszy i mądrzejszy Paweł poprosił Tymoteusza „Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby” – 2Tm 4,11 (UBG). Zadajmy sobie pytanie: Czy żyłem dzisiaj w sposób korzystny dla innych? Codziennie starajmy się służyć innym. Zacznijmy od własnego domu.

Moją modlitwą dzisiaj jest, abyśmy w oczach Boga okazali się pożyteczni dla siebie samych i dla innych.

Allen Randolph

Wszystkie rozmyślania (Codzienne życie) dostępne są w j. angielskim na stronie autora.
Tłum. Ryszard Pruszkowski

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button