Wieści wydawnicze

Co wiara ma do tego? Wszystko! – Mark D. Partin

Co wiara ma do tegoZrozumienie tematu wiary jest niezwykle ważne dla każdego chrześcijanina. Autor korzysta ze swojego wieloletniego doświadczenia pastorskiego i kaznodziejskiego, aby w przystępny sposób przedstawić to fundamentalne zagadnienie chrześcijańskiego życia. Książka ta będzie również pomocna w umocnieniu zbudowaniu wiary każdego, kto pragnie pogłębienia swojej relacji z Bogiem.

Najbardziej istotnym elementem zwycięskiego życia chrześcijańskiego jest wiara. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają (List do Hebrajczyków 11,6) Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy (2 List do Koryntian 5,7)

Dane książki:

Autor: Mark D. Partin
Co wiara ma do tego? Wszystko!
Cena: 25,00 PLN
Wydawca: Wydawnictwo Pentekoste

Książki można zamówić pisząc pod adres e-mail: wydawnictwo.pentekoste@gmail.com

Wydawnictwo ma profil na facebooku
https://www.facebook.com/wydawnictwo.pentekoste

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button