PrześladowaniaZe świata

Chiny zwiększają inwigilację pastorów, sprawdzają lojalność wobec partii komunistycznej

kamery
Photo by Matthew Henry on StockSnap

Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (U.S. Commission on International Religious Freedom – USCIRF) wyraziła niepokój z powodu regulacji wprowadzonych w tym roku przez chiński rząd, by jeszcze bardziej zacieśnić kontrolę nad rządowo usankcjonowanymi kościołami. Obejmują one wymóg pełnego poparcia dla Chińskiej Partii Komunistycznej i zakaz działalności religijnej kościołów domowych.

Regulacje nazwane Postanowieniami w Zakresie Kierowania Duchowieństwem Religijnym, są uzupełnieniem poprawionych Regulacji ds. Religijnych z 2018 roku.

Nowe rozporządzenia weszły w życie wcześniej tego roku i odzwierciedlają nadużycia chińskiego rządu wymierzone przeciwko duchowieństwu grup religijnych – ostrzegł w październikowym zestawieniu dwupartyjny panel działający z upoważnienia amerykańskiego Kongresu.

Zakazują działalności religijnej niezależnych duchownych

Rozporządzenia ograniczają wolność duchowieństwa pięciu chińskich, usankcjonowanych wspólnot religijnych: Stowarzyszenia Buddyjskiego w Chinach, Chińskiego Stowarzyszenia Taoistycznego, Chińskiego Stowarzyszenia Islamskiego, protestanckiego Patriotycznego Ruchu Trzech Autonomii i Chińskiego Patriotycznego Stowarzyszenia Katolickiego. Zakazują też działalności religijnej niezależnych duchownych, którzy nie należą do pięciu wymienionych grup religijnych.

„Nowe środki rozszerzają inwazyjny i obszerny system kontroli i inwigilacji duchownych” – stwierdzono w raporcie USCIRF. „Artykuł nr 3 wymaga od duchownych, obok innych żądań, by wspierali rządy Komunistycznej Partii Chin (KPC), chiński, socjalistyczny system polityczny i prowadzoną przez KPC politykę 'sinizacji religii’, w rzeczywistości nakładając test polityczny dla zapewnienia lojalności duchownych wobec KPC”.

USCIRF zwraca uwagę, że Artykuły 6 i 12 regulacji zabraniają duchownym angażowania się w „nielegalne czynności religijne” oraz „zagraniczną infiltrację posługującą się religią”.

„Te nieprecyzyjne zabezpieczenia mogą być używane jako szeroki pretekst do rozprawy z niezależnymi grupami religijnymi, wspólnotami religijnymi mniejszości etnicznych i organizacjami religijnymi o rzekomych powiązaniach z zagranicą” – ostrzega USCIRF.

ChinaAid, organizacja monitorująca prześladowania z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, donosi, że z powodu nowych rozporządzeń, kościoły domowe – i tak już w Chinach nielegalne – stają się „głównymi celami KPC i kościołów usankcjonowanych przez rząd”.

Aresztowania księży

Od czasu wydania nowych regulacji wcześniej tego roku, USCIRF zanotowało, że chińskie władze „zatrzymały i aresztowały wielu księży podziemnego kościoła katolickiego”, w tym biskupa Josepha Zhanga Weizhu z Xixiang w prowincji Hebei.

Zatrzymano też lub aresztowano liderów niezarejestrowanych, protestanckich kościołów domowych, w tym starszego Zhanga Chunlei’a z Kościoła Reformowanego Ren’ai i pastora Yanga Hua z Kościoła Żywego Kamienia w Guiyang w prowincji Guizhou.

ChinaAid zwraca uwagę, że Państwowa Administracja ds. Religijnych wprowadziła też inne systemy, by monitorować nowych, obecnych i emerytowanych członków duchowieństwa oraz inwigilować duchownych podejrzanych o łamanie któregokolwiek spośród rygorystycznych ograniczeń.

Ponad 97 milionów chrześcijan w Chinach

Zgodnie z szacunkami Open Doors USA, organizacji monitorującej prześladowania w ponad 60 krajach na świecie, w Chinach żyje ponad 97 milionów chrześcijan, z których wielu gromadzi się w niezarejestrowanych lub „nielegalnych” kościołach podziemnych.

Chiny znajdują się na 17. miejscu Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors USA w 2021 roku, obejmującego kraje na świecie o najwyższym poziomie prześladowania chrześcijan.

Jeszcze przed wprowadzeniem nowych regulacji, kościoły domowe mierzyły się z surową opresją organów rządowych.

„Kościoły domowe w całych Chinach są coraz bardziej nękane nalotami, rozprawianiem się z ich działaniami i zatrzymaniami liderów” – powiedziała wcześniej tego roku Gina Goh, dyrektor regionalna w Azji Południowowschodniej z International Christian Concern (ICC) z siedzibą w USA.

„Pekin dąży do zastraszenia liderów, licząc na to, że z powodu strachu kościoły się rozejdą. Dzięki odporności chińskiego kościoła domowego ich spisek się nie powiedzie” – stwierdziła Goh. „Kościoły domowe przetrwały Rewolucję Kulturową i przetrwają też czasy Xi”.

Open Doors donosi, że chińscy chrześcijanie doświadczają ze strony rządu coraz większej presji. W latach 2020-21, Chiny podskoczyły o sześć pozycji na Światowym Indeksie Prześladowań. W ciągu ostatnich trzech lat, w rankingach Indeksu Chiny przesunęły się w górę o 26 miejsc, co wskazuje na „szybko pogarszającą się sytuację chrześcijan”.

Wzrosła liczba nalotów na chrześcijan

W ciągu ostatnich lat wzrosła liczba nalotów na chrześcijan i nasiliło się ich nękanie, gdy tysiące kościołów jest burzonych, a ich mienie konfiskowane lub niszczone. Open Doors ostrzega, że wprowadzone w 2018 roku prawa regulujące działalność religijną nadal są rozwijane w prowincjach w całym kraju.

Amerykański Departament Stanu określił Chiny jako „kraj wzbudzający szczególne obawy” ze względu na zaangażowanie w poważne naruszenia wolności religijnej.

W okresie od lipca 2020 roku do czerwca 2021 roku, ICC udokumentowało ponad 100 przypadków prześladowania chrześcijan w Chinach.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post

Inne: Chiny: Nasilenie ataków na chrześcijańską edukację

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button