Ze świata

Chiny: Kościoły domowe przeciwstawiają się inwigilacji i ograniczeniom

Wyzwania w pracy z młodzieżą / partia komunistyczna zwiększa swoją obecność w szkołach

Spotkanie kościoła domowego: coraz trudniej uniknąć czujnego oka chińskich władz

Od końca stycznia, zgodnie z oficjalnymi przepisami, w szkołach publicznych w Chinach zaczęły powstawać komórki partyjne. Według przywódcy partii Xi Jinpinga mają one zadbać o to, by dzieci dorastały w duchu socjalizmu. Takie działania niosą ze sobą ryzyko wystąpienia konfliktów w przypadku różnych grup mniejszościowych, w tym chrześcijan. Jednocześnie spojrzenie na sytuację kościołów domowych pokazuje, że jak dotąd, mimo licznych ograniczeń, wiele z nich nie ulega rosnącej presji.

Płatności on-line problemem dla kościołów

Według informacji, które napływają do Open Doors z północno-wschodnich Chin, kościoły domowe nadal się spotykają pomimo rosnących restrykcji rządowych. Według otrzymanych informacji działalność tych oficjalnie nielegalnych kościołów do tej pory przebiegała „prawie normalnie”, zarówno w Internecie, jak i poza. Władze są świadome istnienia licznych kościołów domowych i uważają je za „przykry widok”. I choć wiele z nich było tolerowanych w przeszłości, obecnie przywódcy kościoła mogą w każdej chwili spodziewać się surowych represji, kar i likwidacji wspólnot.

Co więcej, wspólnoty napotykają trudności w przyjmowaniu darowizn, ponieważ ze względu na nadzór państwa nie można już tego robić za pośrednictwem bankowości cyfrowej. W Chinach płatności cyfrowe są szeroko rozpowszechnione w całym kraju; nawet w odległych rejonach, ze względu na wygodę, obywatele rzadko korzystają z transakcji gotówkowych. W ostatnich latach stanowiło to już problem dla wielu kościołów domowych w Chinach. Według raportu władze zamierzają odciąć kościołom źródła finansowania. Jeden z pastorów wyjaśnia: „Niektórzy liderzy kościołów domowych cierpią z powodu braku dochodów. Jest to dla nich duży problem”.

Jednym z największych wyzwań dla kościołów jest docieranie z Ewangelią do dzieci i młodzieży. Organizowanie przez kościoły spotkań dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia jest zabronione. Wszelka praca z młodzieżą musi więc odbywać się w tajemnicy, a imprezy z udziałem wielu uczestników są zazwyczaj niemożliwe. „Chwalimy Boga za to, że te dzieci wciąż mogą zdobywać wiedzę biblijną poprzez pieśni i czytając historie biblijne” – mówi jeden z liderów kościoła domowego.

Coraz większa indoktrynacja nawet w szkołach podstawowych

Dzieci i młodzież są również w centrum uwagi inicjatywy Komunistycznej Partii Chin ogłoszonej pod koniec stycznia. Jak informuje internetowy serwis informacyjny „Bitter winter”, „Uważa się, że wprowadzeniu systemu komórek partyjnych w szkołach podstawowych i średnich” jest, według rządu, w obecnej chwili tylko „programem pilotażowym”. Środki te mają jednak zostać wdrożone ze skutkiem natychmiastowym.

Program przewiduje utworzenie „komórek partyjnych” w szkołach podstawowych i średnich, które będą podlegały bezpośrednio wysokim rangą kadrom partyjnym, którym powierzono nadzór nad szkołami. Dotyczy to również kwestii związanych z wyborem i zatrudnieniem nauczycieli i kadry kierowniczej. Wytycznymi w tym zakresie są „Myśl Xi Jinpinga o socjalizmie w stylu chińskim” oraz program partii komunistycznej – donosi chińska agencja informacyjna Xinhua.

„Wpisuje się to w obserwowany od dawna schemat edukacji patriotycznej oraz indoktrynacji” – mówi Thomas Müller, analityk z World Watch Research Group. Chociaż pozycja Chin w Światowym Indeksie Prześladowań nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego, „wolność chrześcijan nadal jest ograniczana, ponieważ państwo coraz bardziej podkreśla znaczenie ideologii komunistycznej” – kontynuuje Müller.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Chiny zajmują 17 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Chinach!

  • Podziękuj za odwagę i wiarę chrześcijan w kościołach domowych, którzy nadal się spotykają mimo grożących im niebezpieczeństw.
  • Módl się za wszystkich pracowników kościelnych, o Bożą ochronę i utrzymanie, aby mogli kontynuować swoją posługę.
  • Módl się szczególnie za dzieci i młodzież, aby Bóg kierował ich wzrok ku prawdzie, aby oddali swoje życie Jezusowi, pomimo wysiłków państwa, aby odciągnąć młodych ludzi od Kościoła.

Za Open Doors
Podobne: Chiny: Głoszenie Ewangelii w obliczu ekstremalnych prześladowań

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button