RóżneZe świata

Amnesty International wzywa do „powszechnego prawa do aborcji”

Amnesty International ogłosiło nową politykę aborcyjną, wzywając kraje z całego świata do wprowadzenia prawa do aborcji na żądanie z dowolnego powodu, do dnia narodzin, oraz do zezwolenia na aborcję motywowaną wyborem płci.

dziecko

Samozwańcza organizacja praw człowieka informuje, że poza orędowaniem za pełną „legalizacją” aborcji na całym świecie, będzie wzywać do „powszechnego dostępu do bezpiecznej aborcji dla każdego, kto jej potrzebuje”.

„Każda kobieta, dziewczynka lub osoba, która może zajść w ciążę, powinna mieć prawo do aborcji” – oznajmiło Amnesty International.

Termin „legalizacja” to błędne określenie często używane przez aktywistów proaborcyjnych, mających na myśli usunięcie niemal wszystkich obecnych zabezpieczeń przerywania ciąży, by otworzyć dostęp do aborcji na żądanie, z dowolnego powodu, do momentu narodzin.

Amnesty International twierdzi, że „nie zajmuje stanowiska w kwestii tego, kiedy zaczyna się ludzkie życie”, jednak zgodnie z nową polityką organizacji, prawo do życia rozpoczyna się dopiero wraz z narodzinami. (…)

Nie należy zakazywać aborcji motywowanych wyborem płci

Na swojej stronie internetowej w treści FAQ na temat nowej polityki, Amnesty International uznaje, że dyskryminacja i stereotypy płciowe mogą na całym świecie prowadzić do aborcji motywowanych doborem płci.

Jednak zamiast odnieść się do problemu dyskryminacyjnych zabiegów aborcji motywowanych doborem płci przez popieranie ich zakazu, Amnesty twierdzi, że „ograniczenie dostępu do bezpiecznej aborcji nie jest odpowiedzią na dyskryminację strukturalną”.

„Amnesty International nadal wzywa do pełnej legalizacji aborcji bez względu na jej powód” – dodaje organizacja.

Lekarze zmuszani do wykonywania aborcji

W treści FAQ Amnesty wskazuje też, że odmówiłaby opowiadającym się za obroną życia specjalistom opieki zdrowotnej możliwości moralnego sprzeciwu wobec zaangażowania w jakikolwiek etap procesu aborcji. Organizacja wzywa rządy do zmuszenia lekarzy do współudziału w procesie aborcji przez dostarczanie skierowań do innych lekarzy, którzy wykonają takich zabieg.

Uaktualniona polityka organizacji „uznaje aborcję za praktykę powszechną na świecie oraz za konieczny składnik seksualnej i rozrodczej opieki zdrowotnej i troski [pacjenta] o samego siebie we wszystkich kontekstach”.

Dalej wyjaśniono: „Prawo międzynarodowe nie uznaje odmowy zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie sumienia lub przekonań religijnych za prawo człowieka”.

„Specjaliści opieki zdrowotnej zawsze muszą zapewnić opiekę w nagłych wypadkach, bez względu na osobiste przekonania czy obiekcje (…). Dotyczy to ratującej życie opieki po-aborcyjnej lub sytuacji, w których skierowanie [do innego lekarza] nie jest możliwe” – dodano.

Aborcja na żądanie, z dowolnej przyczyny, do momentu narodzin: obecny trend „praw człowieka”

Amnesty International zwraca uwagę, że instytucje praw człowieka coraz częściej „rozpoznają szkodę powodowaną przez prawa, które ograniczają aborcję”, dlatego dąży do „pełnej legalizacji aborcji (…) dla wszystkich ludzi”.

Uaktualnioną politykę Amnesty wspiera Międzynarodowa Federacja Położnych i Ginekologów (International Federation of Obstetricians and Gynecologists – FIGO), która reprezentuje państwowe stowarzyszenia specjalistów medycyny w 132 krajach i obszarach, w tym w Stanach Zjednoczonych i w większości krajów Europy (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii).

Zmiana stanowiska Amnesty International w kwestii aborcji

Nowa polityka aborcyjna Amnesty to szokujące odejście od poglądów Petera Benensona, prawnika, który założył organizację w 1961 roku.

Benenson założył organizację w celu prowadzenia kampanii na rzecz praw więźniów sumienia. Z czasem, misja Amnesty International rozwinęła się, obejmując szerszy zakres praw człowieka.

Jednak na ostatnich etapach tego rozwoju, organizacja odeszła od swoich fundamentów promowania godności wszystkich ludzi i stała się głośnym orędownikiem aborcji.

W 2007 roku, Amnesty International porzuciła swoje poprzednio neutralne stanowisko w tej kwestii i zaczęła wspierać „legalizację aborcji” oraz „dostęp do aborcji w ramach uzasadnionych granic okresu ciąży, gdy zagrożone jest zdrowie [kobiety] lub prawa człowieka”. (…)

W 2018 roku, po latach agresywnego promowania aborcji na całym świecie – m.in. pełniąc wiodącą rolę w uchyleniu w Irlandii Ósmej Poprawki i wprowadzeniu aborcji – Amnesty International przyjęło nową politykę zgodną ze swoim proaborcyjnym stanowiskiem.

Aborcja „prawem człowieka”

Po raz pierwszy od czasu swojego powstania w 1961 roku, organizacja ogłosiła aborcję „prawem człowieka”. (…)

Z globalnym dochodem w wysokości 270 milionów funtów (347 milionów dolarów) w 2018 roku, Amenesty International jest dzisiaj jednym z największych promotorów aborcji na świecie.

Obecnie organizacja dąży do tego, by dostępne w Wielkiej Brytanii tymczasowe rozwiązania, pozwalające na samodzielne wykonanie domowego zabiegu aborcji, na stałe weszły do użytku, a także odgrywa wiodącą rolę w próbach wprowadzenia aborcji w Argentynie i w całej Ameryce Środkowej.

„Jeszcze jedna tuba przemysłu aborcyjnego”

Rzeczniczka Right To Life UK, Catherine Robinson, powiedziała: „Nowa polityka aborcyjna Amnesty International naświetla szokującą ironię samozwańczej organizacji praw człowieka, która z jednej strony twierdzi, że wspiera prawa człowieka, a z drugiej strony ignoruje ludzkie prawo do życia na jego najbardziej bezbronnym etapie.

„Na całym świecie, organizacja sprzeciwia się reżimom, które uśmiercają niewinnych, lecz jednocześnie jest tragicznie ślepa na godność i prawo do życia człowieka w łonie.

„Zamiast naświetlać i występować przeciwko nadużyciom na obszarze praw człowieka oraz stawać w obronie obywateli, którzy cierpią pod władzą niesprawiedliwych reżimów, Amnesty niestety stała się jeszcze jedną tubą przemysłu aborcyjnego”.

Autor: zespół Right To Life

Źródło: Right To Life

Podobne
Aborcja i niepłodność – tuszowanie dowodów nie jest w interesie kobiet

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button