RóżneZe świata

Amerykanie coraz bardziej otwarci na teorię ewolucji

małpaNowe studium ujawnia, że wraz z rosnącym dostępem do szkolnictwa wyższego i obniżającym się poziomem religijności, większość Amerykanów obecnie wierzy w ewolucję, po prawie dwudziestu latach niemal równego podziału w tej kwestii w amerykańskiej populacji.

„Teoria ewolucji opiera się na założeniu, że wszystkie gatunki są spokrewnione i z czasem stopniowo się zmieniają” – wyjaśniono na stronie Your Genome. „Ewolucja polega na genetycznym różnicowaniu w populacji, wpływającym na cechy fizyczne organizmu. Niektóre z tych cech mogą dawać osobnikowi przewagę nad innymi osobnikami, przekazywaną następnie jego potomstwu”.

Społeczna akceptacja ewolucji

Nowe studium „Public acceptance of evolution in the United States, 1985-2020” (Społeczna akceptacja ewolucji w Stanach Zjednoczonych, lata 1985-2020), przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu Michigan, Jona D. Millera, Marka S. Ackermana i Eugenie C. Scotta z National Center for Science Education, zostało opublikowane w sierpniu tego roku w magazynie „Public Understanding of Science”.

Analizując dane pochodzące z serii krajowych sondaży, w tym dane National Science Board, oraz wyniki serii badań skupionych na społecznym oczytaniu dorosłych, finansowanych przez NASA ponad 35 lat temu, badacze odkryli, że „coraz większy udział w programach na poziomie licencjackim, dostęp do przedmiotów naukowych w szkolnictwie wyższym, obniżający się poziom religijnego fundamentalizmu oraz rosnący poziom społecznego oczytania naukowego, odpowiadają za podwyższony poziom publicznej akceptacji”.

„Od 1985 roku do 2010 roku, obserwowano brak statystycznego rozstrzygnięcia między akceptacją i odrzuceniem ewolucji” – powiedział w komunikacie prasowym Miller, główny badacz z Institute for Social Research na Uniwersytecie Michigan. „Później jednak akceptacja wrosła, stając się w 2016 roku stanowiskiem większościowym”.

Respondenci z krajowych prób dorosłych Amerykanów zostali poproszeni od zgodzenie się lub nie zgodzenie z twierdzeniem: „Istoty ludzkie, zgodnie z naszą dzisiejszą wiedzą, rozwinęły się z wcześniejszych gatunków zwierząt”.

Amerykanie byli równo podzieleni

Dane pokazują, że w latach 1985-2007, Amerykanie byli równo podzieleni w kwestii ewolucji. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu, do 2019 roku, odsetek amerykańskich dorosłych, którzy zgodzili się z powyższym twierdzeniem, wzrósł z 40 procent do 54 procent.

„W 2018 roku, prawie dwa razy więcej Amerykanów posiadało dyplom uniwersytecki, niż w 1988 roku” – wyjaśnił Ackerman, badacz Michigan Engineering i Michigan Medicine oraz pracownik School of Information na Uniwersytecie Michigan. „Trudno zdobyć dyplom uniwersytecki bez nabrania choćby odrobiny szacunku dla sukcesu nauki”.

Religijny fundamentalizm został zidentyfikowany w studium jako najsilniejszy czynnik prowadzący Amerykanów do odrzucenia ewolucji. Chociaż w ostatniej dekadzie populacja Amerykanów, którzy uważają się za fundamentalistów, zmniejszyła się, około 30 procent obywateli USA nadal trzyma się swoich przekonań.

Poszli w kierunku akceptacji ewolucji

Zgodnie ze studium, nawet ci, którzy znaleźli się najwyżej na skali religijnego fundamentalizmu, poszli w kierunku akceptacji ewolucji, a ich odsetek wzrósł z 8 procent w 1988 roku do 32 procent w 2019 roku.

„Takie przekonania są nie tylko uporczywe, ale też coraz bardziej upolitycznione” – powiedział Miller w oświadczeniu wydanym przez Uniwersytet Michigan.

Dane pokazują, że w 2019 roku około 34 procent konserwatywnych Republikanów akceptowało ewolucję, w porównaniu z 83 procentami Demokratów.

Studium Pew Research Center z 2019 roku pokazało, że obecnie tylko 65 procent Amerykanów uważa się za chrześcijan, podczas gdy liczebność tych, którzy uważają się za religijnie niezrzeszonych – grupa obejmująca ateistów, agnostyków i osoby nie utożsamiające się z żadną religią – skurczyła się do 26 procent populacji. Liczebność Amerykanów identyfikujących się jako chrześcijanie spadła o 12 procent w stosunku do ogółu populacji sprzed 10 lat. Spadek dało się zauważyć w różnych grupach demograficznych, lecz szczególnie wśród młodych dorosłych.

Autor: Leonardo Blair
Źródło: Christian Today

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button