Ze świata

Afryka Subsaharyjska: Wpływ pandemii na prześladowany Kościół

W odróżnieniu od krajów Azji, Europy i Ameryki Północnej, gdzie skutki pandemii możemy obserwować już od dłuższego czasu, Afryka Subsaharyjska (kraje na południe od Sahary) z 1,1 miliarda mieszkańców znajduje się dopiero na początku kryzysu. W niektórych częściach tego regionu chrześcijanie narażeni są na silne prześladowania i już teraz odczuwają skutki pandemii bardziej niż ich sąsiedzi. Lokalni pracownicy Open Doors podają przykłady nierównego traktowania chrześcijan w obliczu pandemii i wyrażają głębokie zaniepokojenie rozwojem sytuacji.

Zagrożenie Covid-19 dla krajów subsaharyjskich według oceny Centrum ds. Afryki

Prześladowcy i Covid-19 atakują razem

Centrum ds. Afryki w ramach Departamentu Obrony USA odpowiedzialne za analizy bezpieczeństwa, zbadało możliwe skutki działania koronaawirusa na kraje afrykańskie. Wśród krajów najbardziej zagrożonych znajdują się Sudan, Nigeria, Etiopia i Somalia. W tych krajach dochodzi też do najsilniejszych prześladowań chrześcijan. Chociaż wirus zagraża wszystkim ludziom w równym stopniu, bliższa analiza pokazuje, że chrześcijanie często podwójnie cierpią z powodu pandemii i jej skutków. Oto kilka przykładów.

Odmowa udzielenia wsparcia: W Etiopii rząd wezwał ludzi do wzajemnej pomocy. Wielokrotnie jednak słyszymy historie o nawróconych chrześcijanach, którym nawet najbliżsi krewni odmawiają wsparcia, a w konsekwencji niektórym rodzinom grozi głód. Również w innych krajach byli muzułmanie są wykluczani ze swoich rodzin i wspólnot z powodu decyzji pójścia za Jezusem Chrystusem.

Samotność i izolacja: Oprócz braków w zaopatrzeniu, chrześcijanom nawróconym z islamu brakuje także duchowego i emocjonalnego wsparcia ze strony innych chrześcijan, z którymi nie mogą obecnie spotykać się na wspólnych nabożeństwach. Ich często jeszcze młoda wiara jest w ten sposób wystawiona na ciężką próbę.
Chrześcijanie obarczani winą za wybuch pandemii: Raporty z Somalii, Ugandy i Burkina Faso mówią o szerzeniu się informacji, że za kryzys spowodowany koronawirusem winni są chrześcijanie. Na przykład islamistyczna milicja Al Shabaab (Somalia) wezwała ludzi, aby uważali na choroby zakaźne, takie jak Covid-19, które „są rozprzestrzeniane przez wojska krzyżowców [czyli chrześcijan], którzy najechali na ten kraj”.

Dyskryminacja podczas rozdzielania pomocy państwowej: Podaje się, że w stanie Kaduna w północnej Nigerii chrześcijanie otrzymali sześciokrotnie mniejsze racje żywnościowe niż rodziny muzułmańskie. Kilka rodzin z różnych miejscowości potwierdziło te doniesienia.

Wzrost liczby ataków na chrześcijan: W niektórych krajach prześladowcy wykorzystują obecną sytuację, by napadać na chrześcijan – czasami pod pretekstem, że chrześcijanie muszą być zwalczani jako przyczyna pandemii. W nigeryjskich stanach Kaduna i Plateau między końcem marca a Wielkanocą zginęło 31 osób, dodatkowo zniszczono wiele domów.

Modlitwa „najlepszym sposobem niesienia pomocy”

Suleiman M*, dyrektor Open Doors w Afryce Zachodniej: „Otrzymaliśmy wiele telefonów od pastorów z prośbą o pomoc w postaci żywności. Także chrześcijanie w obozach dla uchodźców cierpią z powodu trudnej sytuacji zaopatrzeniowej. Wdowy i sieroty, które z powodu ograniczeń mają niskie dochody, nie są w stanie prowadzić handlu, a my otrzymujemy ciągłe prośby o żywność i inne wsparcie”.

Yasin A*, dyrektor ds. Open Doors w Afryce Wschodniej, powiedział: „Czas pandemii jest pod wieloma względami bardzo trudnym okresem dla prześladowanego kościoła w naszym regionie. Modlitwa jest najskuteczniejszym sposobem dotarcia do serca prześladowanych wierzących, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i jaka jest ich sytuacja”.

Na liście Światowego Indeksu Prześladowań 2020 kraje regionu zajmują następujące pozycje: Somalia: 3, Sudan: 7, Nigeria: 12, Burkina Faso: 28 i Etiopia: 39.

Źródła: BBC, Africa Centre, Open Doors
*imię zostało zmienione

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Afryce Subsaharyjskiej:

Módl się o Bożą ochronę i zaopatrzenie we wszystkich sferach życia dla chrześcijan dotkniętych pandemią i prześladowaniami.
Módl się za liderów kościelnych i osoby duchowne o mądrość, aby wiedzieli, jak najlepiej mogą służyć i zachęcać chrześcijan w tym trudnym czasie.
„Módlcie się jeden za drugiego, abyście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (List Jakuba 5,16).
Módl się, aby wszelkie próby wykorzystania pandemii do przysporzenia chrześcijanom cierpienia zostały udaremnione.
Módl się za pracowników Open Doors w regionie, aby Jezus dał im mądrość i siłę, a także pokazał im, jak najlepiej mogą usłużyć braciom i siostrom w Chrystusie.

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button